Open post

Hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici ředitel/ředitelka Církevní mateřské školy

Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora jako zřizovatel vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na místo ŘEDITELE/ŘEDITELKY školské právnické osoby Církevní mateřská škola svatého Jakuba se sídlem Václavské náměstí 275, 284 01 Kutná Hora s nástupem od 1. 4. 2024

Požadujeme:

 vzdělání a pedagogická praxe podle zák. č. 563/2004 Sb.
 znalost problematiky řízení školství a školských předpisů (příp. nástup na funkční studium řídících pedagogických pracovníků)
 dobré komunikační a organizační schopnosti
 aktivní znalost prostředí katolické církve
 praxe v řízení kolektivu
 ochota prohlubovat a rozšiřovat své vzdělání

Nabízíme:

 Mzdové ohodnocení odpovídající pozici ředitele církevní mateřské školy
 Podpora dalšího vzdělávání a osobního rozvoje
 Zázemí stabilní instituce postavené na křesťanských hodnotách
 Příjemné a přátelské pracovní prostředí
 Možnost pronájmu bydlení v blízkosti pracoviště

Místo výkonu práce: Václavské náměstí 275, 284 01 Kutná Hora

Svůj motivační dopis s návrhem koncepce dalšího rozvoje mateřské školy (1-2 strany A4), strukturovaný životopis včetně kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpisu z trestního rejstříku zasílejte na adresu: monika.pospisilova@khfarnost.cz do 5. 1. 2024.

Do životopisu uveďte svůj souhlas se zpracováním a uchováním vašich osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb. za účelem výběrového řízení. Bez tohoto souhlasu nebudeme moci vaše materiály zpracovat.

Uchazeči, kteří vyhoví požadavkům, budou pozváni na osobní pohovor, který se uskuteční nejpozději 12. 1. 2024.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Inzerát ke stažení zde.

Open post

Biřmování

Chcete přijmou svátost křesťanské dospělosti?

Co je biřmování ?

  • svátost křesťanské dospělosti, kterou člověk říká ano svému křtu
  • při této svátosti člověk přijímá obdarování Ducha Svatého a má se stát zodpovědnějším ve své víře

Svátost biřmování dokončuje to, co započal křest. Dělá z člověka dospělého křesťana, odpovědného za svoji víru a za svědectví, které vydává svému okolí. Takovému člověku se dostává zvláštní pomoci Ducha Svatého také při nalézání místa v životě.

Kdo může tuto svátost přijmout?
Tuto svátost lze zpravidla přijmout po dovršení 15 let.

Chcete být biřmováni? Vyplňte PŘIHLÁŠKU ZDE a pošlete (do konce září) na jaroslav.bouska@khfarnost.cz nebo kontaktujte kněze naší farnosti:
P. Vladislav Brokeš
+ 420 731 402 221
vladislav.brokes@khfarnost.cz www.khfarnost.cz

Open post

Oslava svaté Barbory – poutní mše svatá

4. prosince si připomínáme svatou Barboru, patronku našeho města.
Přijměte pozvání na slavnostní mši svatou dne 4. 12. v 18 hodin v chrámu sv. Barbory.

Svatá Barbora žila v Turecku kolem roku 300. Tehdy byli křesťané pronásledovaní a za svou víru umírali. Podle legendy byla Barbora jedinou dcera v rodině bohatého kupce. Tajně se seznámila s Ježíšovým učením a toužila žít podle něj. Její otec s tím ale nesouhlasil a nechal ji uvěznit v kamenné věži. Barboře se podařilo nechat se tam potají pokřtít. Pak ale musela utéct. Když ji chytili, byla uvržena do vězení, kde velmi trpěla a nakonec byla pro svou věrnost ve víře popravena.

 

 

 

Scroll to top