Open post

Adventní duchovní obnova

Doba adventu tradičně upozorňuje na potřebu zastavení a znovunabrání směru - tedy následování otevřenosti Matky Boží k Slovu, aby se mohlo stát tělem v tomto světě.

Srdečně zveme na adventní duchovní obnovu - zamyšlení na téma ctností, kterou povede 3. 12. P. Vít Horák.

 

 

Open post

Žehnání adventního věnce

Na začátku adventu bude před chrámem sv. Barbory požehnán adventní věnec, který zde zůstane po celý advent.

Na místě, které se přes den hemží návštěvníky Kutné Hory a kam vedou kroky řady místních občanů při večerních procházkách, chceme nabídnout tento tichý, ale výmluvný a srozumitelný symbol očekávání příchodu Ježíšova světla a pokoje. K požehnání tohoto adventního věnce se sjedeme v sobotu 2. prosince v 16:30 při krátké pobožnosti, jejíž součástí bude modlitba za mír na celém světě. Můžete s sebou přinést i své vlastní adventní věnce, které rovněž požehnáme.

Open post

Červená středa

Červená středa je kampaň s heslem Make a stand for faith and freedom (Společně za víru a svobodu), která vznikla na britských ostrovech. Smyslem akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení.

Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. V Kutné Hoře se červeně nasvítí kostel sv. Jakuba a katedrála v Sedlci a to ve středu 29. listopadu od 17:00 do 7:00.

V chrámu sv. Barbory bude možné 29. listopadu během otevíracích hodin (10:00 – 17:00) zapálit červenou svíčku.

 

Open post

Oslava 17. listopadu

17. listopad je spojen se dvěma událostmi moderních českých dějin, při nichž hlavní roli hráli studenti českých vysokých škol. V roce 1939 byly nacisty uzavřeny vysoké školy a mnoho studentů pak bylo posláno do koncentračního tábora a někteří i popraveni. V roce 1989 studentská demonstrace vedla k pádu komunistického režimu a obnovení demokracie.

Mši svatou na poděkování za svobodu budeme slavit v chrámu sv. Barbory 17. listopadu v 18 hodin.

 

 

Open post

Běh pro zvon

VI. ročník závodu Běh pro zvon - pomáháme kde jde potřeba

Letošní ročník s mottem “Pomáháme, kde je potřeba” je pořádán ve spolupráci s Oblastní charitou Kutná Hora. V rámci propagace závodu představíme charitní Středisko Racek, které poskytuje službu Občanské poradny. Ta pomáhá v našem městě a okolí lidem, kteří se ocitli v tíživé situaci a neví si s ní rady. Případný výtěžek letošního běhu bude věnován na činnost Občanské poradny Kutná Hora.

Základní informace

  • termín: neděle 15. 10. 2023
  • místo startu a cíle: Jakubská 1, Kutná Hora 284 01 (u kostela sv. Jakuba)
  • propozice závodu najdete zde
  • přihlášky zde 

Historie závodu

Počátek této sportovní akce se pojí s rokem 2016, kdy se uskutečnil první ročník závodu s cílem podpořit veřejnou sbírku Zvon pro Jakuba. Odtud také pochází název závodu, Běh pro Zvon. Cílem akce bylo tehdy mimo jiné seznámit lidi s veřejnou sbírkou  Zvon pro Jakuba a sbírku společnými silami podpořit. Druhý ročník a start jednotlivých závodů provázel už i hlas nového zvonu Jakub Maria. Třetí ročník připomněl sté výročí založení naší republiky. Běh pro republiku s sebou přinesl změnu v trase závodu. Místo sedmi kilometrů se běžela trať v délce deset kilometrů. V roce 2019 jsme se společným během připojili k oslavě 30 let od sametové revoluce - 30 let svobody. Trasa i délka závodu zůstaly zachovány z předchozího ročníku. V letech 2020 a 2021 pak bohužel znemožnila další ročníky běhu nepříznivá epidemiologická situace. V roce 2022 se konal běh na podporu svatobarborských zvonů. 

Tisková zpráva ke stažení zde.

Open post

Výuka náboženství pro první stupeň ZŠ

Farnost v novém školním roce opět nabídne dětem z prvního stupně základních škol výuku římskokatolického náboženství. První setkání se uskuteční 26. září v 16:00 v kostele Matky Boží Na Náměti, výuka pak bude probíhat každé úterý.

Přihlášku najdete v přiloženém souboru zde . Prosíme o přihlášení zájemců do 22. září.

Open post

Vzpomínka na všechny zemřelé

Přijďte se s námi modlit za naše drahé zemřelé. Srdečně vás zveme na poutní mši svatou do kostela Všech svatých 1. listopadu a na mši svatou za všechny zemřelé, která bude sloužena 2. listopadu v chrámu sv. Barbory. Během mše svaté zazní Requiem od Jana Evangelisty Kypty a další sborové zpěvy v podání USPS Tyl pod vedením Zdeňka Licka a za varhanního doprovodu Viktora Darebného.

Open post

Žehnání nového zvonu pro kostel v Chlístovicích

Kostel sv. Ondřeje v Chlístovicích se dočká nového zvonu. MUDr. Květa Bačkorová se ujala závěti svého dědečka Josefa Strnada, který byl popraven nacisty a podle jeho přání realizuje pořízení nového zvonu.
Zvon o hmotnosti 380 kg ponese jméno Josef, na kterém je napsáno "Neumlčeným hlasem volám já, Josef. Svatý Josefe, přímluvče, oroduj za nás!"
Srdečně vás zveme do Chlístovic k této jedinečné události.

 

Open post

Běh pro zvon se vydařil fotogalerie

VI. ročník závodu Běh pro zvon - pomáháme kde jde potřeba

Letošní ročník s mottem “Pomáháme, kde je potřeba” byl pořádán ve spolupráci s Oblastní charitou Kutná Hora.

Kutnohorský deník napsal o běhu pro zvon dne 16. 10. článek.

Svoboda.info napsal o běhu článek dne 15. 10. a ještě jeden článek dne 16.10.

 

 

 

Posts navigation

1 2
Scroll to top