Open post

Plány na využití kláštera sv. Voršily

Na konci roku 2016 kutnohorská farnost koupila od sester voršilek budovu kláštera s kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně a přilehlými pozemky. Jedním z hlavních důvodů koupě bylo zachování církevního gymnázia v tradičních prostorách a rozvoj církevního školství v tomto areálu. Prioritou bylo také zajistit vlastní prostory pro církevní mateřskou školu a hledat vhodné využití severního křídla, které je dosud prázdné.

Ráda bych vás seznámila s činností, kterou jsme se ohledně využití kláštera dosud zabývali, a s jejími výsledky. V první řadě jsme ve volných prostorách kláštera prověřovali možnost umístění instituce předškolního nebo základního školního vzdělávání a možnosti využití pro zařízení „veselého starobince“. Hlavními úskalími severního křídla jsou v tomto ohledu problémy požárně-bezpečnostní, hygienické a památkářské. Projednávali jsme případné stavební úpravy s památkáři a požárními specialisty: z hlediska a provozního je nutnou podmínkou zamýšleného využití vybudování „požárních úniků“ a výtahu. Dali jsme zpracovat požárně-bezpečnostní posouzení budovy, které obsahuje vyjádření k možnostem využití pro školské, pečovatelské nebo bytové účely. V tuto chvíli můžeme konstatovat, že z požárně bezpečnostního hlediska je možné objekt k těmto účelům použít, je ovšem potřeba provést poměrně nákladné úpravy (již zmíněný výtah, další schodiště). O přesné podobě úprav bude rozhodnuto na základě konečné volby využití budovy.
Rovněž jsme objednali studii a výpočet denního osvětlení ve vybraných prostorách kláštera s cílem ověřit, zda světelné parametry vyhovují hygienickým požadavkům na umístění učeben. Tento odborný posudek vyloučil zřízení jakéhokoliv školského zařízení v severním křídle kláštera. Protože jsme chtěli mít naprostou jistotu a nechtěli jsme se svého snu vzdát, obrátili jsme se ještě na specialisty, kteří se zabývají nepřímým osvětlením světlovody. S negativním výsledkem. Laicky řečeno: v klášteře je větší tma, než jsme předpokládali!

Naštěstí jsme nekoupili pouze budovu kláštera, ale i přilehlé pozemky. Souběžně jsme zpracovali studii pro novou budovu mateřské školy, jejíž umístění je naplánováno v linii prodloužení severního křídla kláštera. Budova by měla být moderní, přízemní, s orientací do zahrady, takže se nemusíme bát hluku a znečištění z blízké silniční komunikace. Výstavba nové školky bude prováděna s ohledem na životní prostředí a s důrazem na propojení vnitřních a venkovních prostor. Studii navrhla architektka Jarmila Cetkovská, jejíž realizace v Kutné Hoře i okolí jsou všeobecně kladně hodnoceny. Návrh byl konzultován nejen s ředitelkou školky, Barborou Křivohlavou, ale i s orgány státní správy (památkáři, hygiena, hasiči, úřady územního plánování).

A proč jsme se dosud nepustili do realizace? Důvodem je právě probíhající změna Územního plánu Kutná Hora. Tento proces je dlouhodobý, tvorba a schvalování dokumentu probíhá v řádu několika let. Nám se podařilo požádat o změnu tohoto plánu, a to s ohledem na záměr využití pozemku klášterní zahrady pro stavbu nové budovy mateřské školy. Nyní musíme být trpěliví a nechat proběhnout všechny věcné i formální úkony, které se vážou ke změně takto zásadního dokumentu. Průběžně se informujeme, v jaké fázi se proces nachází, a věříme, že k našemu záměru nebudou vydána zamítavá rozhodnutí.

Děkuji všem, komu na rozvoji kláštera záleží, za modlitby i konstruktivní připomínky. Osobně vnímám budovu kláštera jako areál s obrovskou architektonickou hodnotou a velkým potenciálem. Váže nás k němu ovšem i značná odpovědnost, abychom z dlouhodobého hlediska prospěli nejen městu a jeho současným obyvatelům, ale abychom také předali dalším generacím dobře započaté dílo. I když nyní díky výše popsaným postupům víme, jaké jsou technické možnosti severního křídla budovy, otázka jeho využití zůstává stále otevřená. Připojuji se tedy k výzvě otce Jana, který při příležitosti pouti v klášterním kostele žádal o modlitbu, abychom toto využití hledali a našli ve shodě s Boží vůlí.

Soňa Telecká

Scroll to top