OTEVÍRACÍ DOBA 

leden a únor                denně  10-16
březen                         denně  10-17
duben až říjen             denně  9-18
listopad a prosinec*    denně   10-17        

(*kaple je zavřená 24.12.)

VSTUPNÉ ZDARMA

Zakoupením vstupenky do chrámu sv. Barbory přispíváte na zpřístupnění památek kaple Božího těla a kostela Matky Boží Na Náměti.

 

V případě zájmu o konání svatebního obřadu najdete bližší informace zde.

Pokud máte zájem uspořádat koncert či jinou vhodnou kulturní akci, volejte pro bližší informace zde.

 

Barborská 685, 284 01 Kutná Hora
+420 327 515 796
+420 775 363 938
info@chramsvatebarbory.cz

Bc. Kristýna Drahotová, vedoucí turistických služeb
+420 603 577 736
drahotova@chramsvatebarbory.cz

Návštěvní řád
Pokyny pro návštěvníky v době šíření koronaviru

Historie kaple

Kaple Božího těla stojí v těsné blízkosti chrámu sv. Barbory a je s ním úzce spojena už od počátku své historie. Byla založena jako tzv. karner, dvoupodlažní hřbitovní kaple s kostnicí, pravděpodobně ještě před zahájením stavby sousedního chrámu. Spodní prostor sloužil k pietnímu ukládání kostí, horní podlaží mělo být využíváno jako kaple pro bohoslužby za zemřelé. Není ovšem jisté, zda bylo horní patro této stavby vůbec dokončeno, s postupující výstavbou chrámu sv. Barbory zřejmě ztratilo svůj význam. Spolu s kaplí byl založen hřbitov, který se rozkládal patrně na místě dnešní jezuitské koleje.

V době, kdy v Kutné Hoře působili jezuité, jim kaple sloužila jako oratoř. Po zrušení řádu v roce 1773 začala kaple střídat soukromé majitele a také své využití, sloužila například jako skladiště krupaře Josefa Snížka nebo později jako varhanářská dílna. Kaple těmito provozy přirozeně trpěla, od poloviny 20. století pak nebyla využívána vůbec a postupně chátrala, až se v 90. letech 20. století dostala na seznam sta nejohroženějších památek na světě. Díky spojenému úsilí města a ministerstva kultury proběhla v letech 1997 - 2000 náročná rekonstrukce, která kapli zachránila. V bezprostřední blízkosti nádherného chrámu sv. Barbory tedy dodnes stojí navenek skromná stavba, která ukrývá jednu z mála celistvě dochovaných vrcholně gotických prostor v naší zemi.

« z 8 »

Scroll to top