Obnovujeme vnější plášť a statiku kostela:100%
Restaurujeme nástěnné malby a sochy v interiéru kostela:100%
Restaurujeme obrazy z hlavního oltáře:100%

Zachránili jsme unikátní fresku kopule barokního schodiště:100%
Repasovali jsme okna kláštera:100%

Obnovili jsme věže a západní průčelí kostela:100%
Scroll to top