Kostel Všech svatých není běžně přístupný veřejnosti.

V případě zájmu o komentovanou prohlídku nás kontaktujte.
Pokud máte zájem uspořádat koncert či jinou vhodnou kulturní akci, filmovat nebo fotografovat volejte pro bližší informace zde.

 

BOHOSLUŽBY

Bohoslužby se v kostele konají při svátku Všech svatých
(1. listopadu) a při Vzpomínce na všechny věrné zemřelé
(2. listopadu). 

Aktuální pořad bohoslužeb najdete zde.

ul. Česká, Kutná Hora
+420 327 515 796
+420 775 363 938
info@chramsvatebarbory.cz

 

« z 5 »

Historie kostela

První zmínka o kostelíku Všech svatých pochází z roku 1292. V roce 1698 byl zbarokizován v Kutné Hoře usedlým italským stavitelem Giovannim Battistou Spinettim del´Angelo. Jednolodní kostelní stavba je na průčelí opatřena vestavěnou hranolovitou věží se zachovaným raně gotickým portálem. V patře věže spatříme zajímavý pozdně gotický reliéf kamenného poprsí anděla se znakem se zkříženými hornickými šlíglemi (kladívky). Na jižní straně věže ve slepém rámovaném oknu je zasazen gotický kamenný znak horníků. V nikách na průčelí jsou umístěny sochy sv. Rocha a sv. Šebestiána – patronů proti morové nákaze. Chrámová loď je zaklenuta valenou klenbou. Zděná varhanní kruchta je opatřena kamennou poprsnicí. Zařízení kostela je barokní, na výzdobě se podíleli Bernard Antonín Katterbauer ml. a pravděpodobně i Jan Karel Kovář.

Scroll to top