Church services

The church services are held during the Feast of All Saints (November 1) and during the Commemoration of the Faithful Departed (November 2).

You can find the current programme of church services here (Czech only).

A visit to the church

If you are interested in visiting the church, please contact
the Information centre at the St Barbara’s Cathedral by email at info@khfarnost.cz or by phone at +420 327 515 796.

Photo gallery

History

První zmínka o kostelíku Všech svatých pochází z roku 1292. V roce 1698 byl zbarokizován v Kutné Hoře usedlým italským stavitelem Giovannim Battistou Spinettim del´Angelo. Jednolodní kostelní stavba je na průčelí opatřena vestavěnou hranolovitou věží se zachovaným raně gotickým portálem. V patře věže spatříme zajímavý pozdně gotický reliéf kamenného poprsí anděla se znakem se zkříženými hornickými šlíglemi (kladívky). Na jižní straně věže ve slepém rámovaném oknu je zasazen gotický kamenný znak horníků. V nikách na průčelí jsou umístěny sochy sv. Rocha a sv. Šebestiána – patronů proti morové nákaze.

Chrámová loď je zaklenuta valenou klenbou. Zděná varhanní kruchta je opatřena kamennou poprsnicí. Zařízení kostela je barokní, na výzdobě se podíleli Bernard Antonín Katterbauer ml. a pravděpodobně i Jan Karel Kovář.

Scroll to top