Open post

Pomůžeme ženám bez domova

Farnost chce během Vánoc podpořit projekt Noclehárna pro ženy. Díky tomuto projektu Oblastní charity Kutná Hora mohou ženy, které nemají střechu nad hlavou přenocovat v důstojných podmínkách.
Peníze, které se vyberou do andělíčka u betléma v kostele sv. Jakuba a během vánočních bohoslužeb (24. 12. a 25. 12.) budou věnovány na pomoc ženám bez střechy nad hlavou.

Prosíme, pomozte jim spolu s námi.

Open post

Roráty

Roráty jsou liturgicko – hudební formou ranní mariánské mše svaté, která se koná v adventní době. Název je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: "Rorate coeli desuper" (Rosu dejte shůry).

Open post

Bohoslužba za oběti tragédie na Filosofické fakultě UK

K uctění památky obětí tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy je 23. prosinec vyhlášen jako den státního smutku.
Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora k uctění památky obětí rozezní zvony u chrámu sv. Barbory a ve věži kostela sv. Jakuba.
Za oběti tohoto neštěstí bude sloužena mše svatá v 18 hodin v kostele sv. Jakuba.
Scroll to top