Open post

Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice v chrámu sv. Barbory

Mše svatá na svátek Uvedení Páně do chrámu bude v chrámu sv. Barbory ve 2. února v 18 hodin.

Svátek připomíná Ježíše, kterého Panna Maria s Josefem přinesli čtyřicátý den po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho představili Bohu. Tam ho poznali prorok Simeon a prorokyně Anna, jak o tom vypráví evangelista Lukáš (Lk 2,22–38). Simeon a Anna byli svědky naplnění proroctví Malachiášova: „... vstoupí do svého chrámu Pán“. V chrámě pak Simeon Ježíše nazval "světlem k osvícení pohanů".

Svátek Uvedení Páně do chrámu zavedl v Římě papež Sergius I. (687-701). Lidově se tento svátek nazývá Hromnice a je doprovázen žehnáním svící, které se rozsvěcely při modlitbě v "temných chvílích života", např. i při bouřce.

Open post

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Každý rok 18. ledna, na památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů. V tomto čase jsou pozváni věřící různých církví ke společným modlitbám.

Naše farnost srdečně zve ke společné modlitbě na tento úmysl do chrámu kostela sv. Jakuba 24. ledna, kde od 17:30 hodin bude probíhat ekumenická bohoslužba.

Open post

Poutě a posvícení

Některé kostely našich farností nejsou běžně přístupné a neslaví se zde ani pravidelné bohoslužby. Alespoň několikrát do roka se zde slaví liturgie a to při poutní mši svaté, kdy si připomínáme patrona kostela a nebo při posvícení, tedy mši svaté, kdy si připomínáme výročí posvěcení kostela.

ZÁŘÍ 2023


3. 9. v 7:30 poutní mše svatá v kostele sv. Ondřeje v Chlístovicích
3. 9. v 11:00 posvícení v Hraběšíně
10. 9. v 11:00 posvícení v kostele sv. Markéty v Křeseticích
10. 9. v 15:00 poutní mše svatá v kapli Panny Marie v Roztěži
17. 9. v 7:30 posvícení v kostele sv. Václava v Malešově
17. 9. v 11:00 posvícení v kostele sv. Jana Křtitele v Nové Lhotě
24. 9. v 11:00 poutní mše svatá v kostele sv. Matouše v Třeboníně
30. 9. v 8:30 poutní mše svatá v kapli sv. Václava ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře

ŘÍJEN 2023


1.10. v 7:30 poutní mše svatá v kostele sv. Václava v Malešově
8. 10. v 9:00 posvícení v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře
8. 10. v 11:00 posvícení v kostele sv. Jakuba v Paběnicích
15. 10. v 9:00 posvícení v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře
29. 10. v 15:00 posvícení v kapli sv. Jana Křtitele v Bahně
29. 10. v 16:30 posvícení v kostele sv. Jana Křtitele v Klukách

LISTOPAD 2023


1.11. v 17:00 poutní mše svatá v kostele Všech svatých v Kutné Hoře
12. 11. v 11:00 posvícení v kostele sv. Ondřeje v Chlístovicích

PROSINEC 2023


4. 12. v 18:00 poutní mše svatá v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře

 

Scroll to top