Open post

Slavnostní mše k ukončení projektu

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora vás srdečně zve na Oslavu svátku sv. Jakuba, při které bude slavnostně ukončena Obnova věží a západního průčelí kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře.

Děkovnou mši svatou bude v neděli 24. července 2016 v 9 hodin sloužit Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký.

Prosíme o potvrzení účasti na e-mail sona.telecka@khfarnost.cz.

Projekt Obnova věží a západního průčelí kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře je podpořen z grantového programu Evropského hospodářského prostoru.

20. 6. 2016

Open post

Seminář Církevní památky (téměř) bez bariér

V návaznosti na projekt se 4. dubna 2016 uskuteční seminář s názvem Církevní památky (téměř) bez bariér. Příspěvky se budou zabývat odstraňováním nejrůznějších druhů bariér, které člověku brání ve vstupu do chrámu nebo mu nějakým způsobem narušují autentičnost a plnost zážitku. Jedná se tedy o bariéry nejen fyzické, ale i kulturní, psychologické, komunikační… Podrobnosti o programu jsou ke stažení zde. Účast na semináři je zdarma, je však nutné se registrovat na e-mailu sona.telecka@khfarnost.cz do 24. března. Místo konání bude upřesněno podle počtu účastníků.

15. 3. 2016

Scroll to top