Slavnostní mše k ukončení projektu

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora vás srdečně zve na Oslavu svátku sv. Jakuba, při které bude slavnostně ukončena Obnova věží a západního průčelí kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře.

Děkovnou mši svatou bude v neděli 24. července 2016 v 9 hodin sloužit Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký.

Prosíme o potvrzení účasti na e-mail sona.telecka@khfarnost.cz.

Projekt Obnova věží a západního průčelí kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře je podpořen z grantového programu Evropského hospodářského prostoru.

20. 6. 2016

Scroll to top