Open post

Kněžské svěcení Michala Šramka

Vážení přátelé, milí farníci,
srdečně vás zveme na kněžské svěcení jáhna Michala Šramka, které bude v sobotu 25. 5. 2024 v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové.

Primiční mši svatou v naší farnosti bude sloužit v neděli 26. 5. 2024 ve 14 hodin v kostele sv. Jakuba.

 

Možnosti parkování:

Parkoviště u kláštera sv. Voršily zde

Parkoviště u plaveckého bazénu zde

Parkoviště u kostela Matky Boží na Náměti zde

Parkoviště Na valech zde

Parkování v ulicích nad chrámem sv. Barbory (ulice Purkyňova, Havlenova a Dukelská)

 

Možnosti WC: 

U kláštera sv. Voršily - parkoviště

Havlíčkovo náměstí (Pacákovy sady - park pod schody u Vlašského dvora) zde

 

Ti co přijedou z větší dálky a hledají možnost ubytování, mohou využít ubytovací kapacity ve městě zde.

 

 

 

 

 

Open post

Farní příměstský tábor

V termínu 19.—23. srpna chystáme další ročník farního příměstského tábora pro děti zhruba od 6 do 12 let. Program připravuje Patricie Koubská s týmem mladých lidí blízkých farnosti. Týden bude plný dobrodružství, her, pohybu a tvoření, bude v něm také prostor pro zamyšlení a katechezi. Je potřeba, aby děti zvládly celodenní zápřah, před přihlášením proto zvláště u mladších zvažte jejich fyzickou zdatnost.

Setkání budou připravena na každý den tohoto týdne v čase od 8:00 do 16:00, místem konání je osvědčená zahrada kláštera svaté Voršily, se zázemím v prostorách gymnázia. Pro děti bude zajištěno pravidelné občerstvení včetně oběda. Doporučený finanční příspěvek je stanovený na 1 500 Kč za celý týden. Přihlášku (ke stažení níže) můžete vyplněnou odevzdat katechetům či v kanceláři arciděkanství, případně podepsanou a naskenovanou odeslat na e-mail patricie@koubska.com Nejzazší termín pro odevzdání přihlášek je konec června, počet míst je omezený.

Přihláška na farní příměstský tábor 2024

 

Open post

Zvonění za právě narozené děti

Zvon Jakub Maria, který byl v roce 2017 zavěšen do věže farního kostela svatého Jakuba, zvoní při různých příležitostech, slavnostních, smutných i radostných. Jednou z nich je zrození nového života. Pokud hlas zvonu uslyšíte v neděli v 15 hodin, vězte, že (v našem společenství) vítá dítě, které se nedávno narodilo.

V neděli 3. 3. v 15 hodin zvon zazvoní za Alžbětku Jeřábkovou. 

Pokud si přejete, aby zvon přivítal dítě narozené do vaší rodiny, zašlete na adresu jaroslav.bouska@khfarnost.cz e-mail s následujícími údaji: jméno a příjmení dítěte, obec (město), připojte souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů. E-mail je nutné odeslat do pátečního poledne, aby zvon zvonil následující neděli. 

Open post

Modlitba za mír a oběti válek

Kutnohorská farnost zve ke společné modlitbě za mír a oběti válek

Dva roky od začátku ruské invaze na Ukrajinu zveme všechny lidi dobré vůle ke společné modlitbě za mír a za oběti nejen této války. Mši svatou na tento úmysl budeme slavit v pátek 23. února od 18:00 v kostele svatého Jakuba v Kutné Hoře. Mši bude předsedat kutnohorský arciděkan, P. Vladislav Brokeš.

V duchovní rovině, kterou bychom neměli opomíjet, je tou nejsilnější zbraní modlitba. V den tohoto smutného výročí budeme tedy společně prosit Boha za oběti veškerých válek, budeme prosit o mír a bezpečí pro lidi na celém světě, o požehnání pro všechny, kdo nasazují svoje síly na straně dobra, a také o proměnu lidských srdcí, aby v nich vládl pokoj a smíření.

Open post

Pastorační rada farnosti

Druhé kolo voleb probíhalo od neděle 21. ledna  do neděle 4. února  2024 zaškrtnutím jednoho jména z každé věkové kategorie.  Sčítání hlasů proběhlo 4. ledna po mši svaté na arciděkanství. Bylo odevzdáno celkem 115 vyplněných hlasovacích lístků. Komise sečetla jednotlivé hlasy každého navrženého. Zvoleným se stal kandidát s nejvyšším počtem hlasů v každé kategorii. Dle stanov pastorační rady může duchovní správce jmenovat ke zvoleným členům další členy pastorační rady.  

Nové složení pastorační rady najdete zde.

Výsledky hlasování do pastorační rady najdete zde.

 

 

Posts navigation

1 2 3 4 19 20 21
Scroll to top