Pastorační rada farnosti

Druhé kolo voleb probíhalo od neděle 21. ledna  do neděle 4. února  2024 zaškrtnutím jednoho jména z každé věkové kategorie.  Sčítání hlasů proběhlo 4. ledna po mši svaté na arciděkanství. Bylo odevzdáno celkem 115 vyplněných hlasovacích lístků. Komise sečetla jednotlivé hlasy každého navrženého. Zvoleným se stal kandidát s nejvyšším počtem hlasů v každé kategorii. Dle stanov pastorační rady může duchovní správce jmenovat ke zvoleným členům další členy pastorační rady.  

Nové složení pastorační rady najdete zde.

Výsledky hlasování do pastorační rady najdete zde.

 

 

Scroll to top