Open post

Slavnostní koncert

18. 5. 2019 | 19:30 hod.
W. A. MOZART – KORUNOVAČNÍ MŠE C DUR
A. DVOŘÁK – MŠE D DUR „LUŽANSKÁ“

Chrám sv. Barbory

Účinkují: Pěvecký sbor Ještěd, Smíšený pěvecký sbor Boleslav, Mladoboleslavský komorní orchestr.
Sólisté: Šárka Stejskalová – soprán, Stanislava Šinkovská – alt, Tomáš Foltýnek – tenor, Libor Novák – bas. Diriguje Marek Müller.

Vstupné dobrovolné (rezervace jsou možné na tel.: 606 162 785).

Open post

Obnova farního kostela začne v květnu

V roce 2017 jsme zpracovali žádost o finanční podporu Evropské unie na dokončení obnovy exteriéru kostela sv. Jakuba. Finanční prostředky nám byly přiděleny ve výši více než 99 milionů korun. Celkové náklady na obnovu činí více než 104 milionů, spoluúčast farnosti je tedy pět procent celkových nákladů (5,2 milionů korun). To už je opravdu pořádná porce, takže radost z přidělené dotace a z příprav na zahájení prací se občas mísí s obavami a napětím, zda bude vše probíhat bez větších zádrhelů a nepříjemných překvapení.

Projekt s názvem Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře je tedy spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Práce, které budeme ze získané dotace hradit, spočívají v kompletní obnově kamenného zdiva a venkovních omítek lodi kostela, presbytáře
i sakristie. S tím souvisí restaurování výplní všech otvorů (vitráže, okna, dveře, mříže). V prostranství mezi budovou arciděkanství a kostelem sv. Jakuba proběhne archeologický průzkum, na který naváže podchycení základů na jihovýchodní straně kostela – v místech pod sakristií. Budeme také řešit statiku kleneb, a to převážně v jižní lodi, kde jsou poruchy nejvýraznější. Do této fáze oprav je zahrnuto i statické zajištění interiéru věží kostela.

Práce zasáhnou i do vnitřních prostor kostela, kde budou obnoveny nástěnné malby za hlavním oltářem, na Charvátovské kruchtě a na sloupu střední lodi. Po dokončení prací (v roce 2021) bude Charvátovská kruchta přístupná veřejnosti. Důležitou přidanou hodnotou bude také nové zázemí pro průvodce.

Nedílnou součástí akce je úprava „farní zahrádky“ pod vyhlídkou na panorama Svaté Barbory a do údolí Vrchlice. Tento prostor bude upraven tak, aby mohl být zpřístupněn veřejnosti, a bude zde zřízeno malé lapidárium.

V současné době podepisujeme smlouvu s hlavním dodavatelem stavby, který vyhrál soutěž na zhotovitele oprav v otevřeném výběrovém řízení. Jedná se o firmu Avers a. s., se kterou jsme spolupracovali již na opravě jakubského dvojvěží. Obnova našeho farního kostela započne již v květnu tohoto roku.

Všichni, kteří se prací na obnově kostela zabýváme, budeme usilovat o to, aby stavební práce co nejméně omezily bohoslužebný provoz. Věřím, že i v době oprav zde budeme moci naplno prožívat chvíle setkání s naším Pánem a budeme mu moci také svěřovat zdárný průběh obnovy tohoto chrámu.

Soňa Krejčová

Open post

Křížová cesta dětí kutnohorské farnosti

Večer v sobotu 6. 4. se děti z náboženství vydaly na křížovou cestu městem.

Děti se od rána na křížovou cestu chystaly za podpory pana faráře, pana kaplana a katechetek. Po rozmluvě s panem farářem se děti rozdělily do malých skupinek a chystaly jednotlivá zastavení křížové cesty.

Na videu uvidíte výsledek jejich snažení. Jen škoda, že jste nemohli vidět proces, když z dětí do slova tryskaly myšlenky a nápady.

Zastavení děti zdramatizovaly, ale ne jako obyčejné divadlo, ale byli jsme svědky prožité skutečnosti. Velké díky patří rodinám dětí za žitou víru. Pro děti i pro nás dospělé byla příprava i samotná křížová cesta silným zážitkem.

Video zde:

Open post

Velikonoční bohoslužby

V následujících dnech budeme prožívat největší svátky křesťanů na celém světě. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle Vzkříšení si připomeneme umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Bohoslužby v naší farnosti budou takto:

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE (připomínka Ježíšova slavného vjezdu do Jeruzaléma)

9:00 - kostel sv. Jakuba

9:00 - Křesetice

10:45 - Třebonín

18:00 - kostel Matky Boží na Náměti

ZELENÝ ČTVRTEK (mše svatá na památku večeře Páně)

16:00 - Třebonín

18:00 - kostel sv. Jakuba

VELKÝ PÁTEK (památka umučení Páně)

16:00 - kostel sv. Jakuba

16:00 - Třebonín

18:00 - Křesetice

BÍLÁ SOBOTA - VELIKONOČNÍ VIGILIE

20:00 - kostel sv. Jakuba

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

9:00 - chrám sv. Barbory

9:00 - Malešov

10:45 - Třebonín

18:00 - kostel Matky Boží na Náměti

Scroll to top