Obnova farního kostela začne v květnu

V roce 2017 jsme zpracovali žádost o finanční podporu Evropské unie na dokončení obnovy exteriéru kostela sv. Jakuba. Finanční prostředky nám byly přiděleny ve výši více než 99 milionů korun. Celkové náklady na obnovu činí více než 104 milionů, spoluúčast farnosti je tedy pět procent celkových nákladů (5,2 milionů korun). To už je opravdu pořádná porce, takže radost z přidělené dotace a z příprav na zahájení prací se občas mísí s obavami a napětím, zda bude vše probíhat bez větších zádrhelů a nepříjemných překvapení.

Projekt s názvem Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře je tedy spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Práce, které budeme ze získané dotace hradit, spočívají v kompletní obnově kamenného zdiva a venkovních omítek lodi kostela, presbytáře
i sakristie. S tím souvisí restaurování výplní všech otvorů (vitráže, okna, dveře, mříže). V prostranství mezi budovou arciděkanství a kostelem sv. Jakuba proběhne archeologický průzkum, na který naváže podchycení základů na jihovýchodní straně kostela – v místech pod sakristií. Budeme také řešit statiku kleneb, a to převážně v jižní lodi, kde jsou poruchy nejvýraznější. Do této fáze oprav je zahrnuto i statické zajištění interiéru věží kostela.

Práce zasáhnou i do vnitřních prostor kostela, kde budou obnoveny nástěnné malby za hlavním oltářem, na Charvátovské kruchtě a na sloupu střední lodi. Po dokončení prací (v roce 2021) bude Charvátovská kruchta přístupná veřejnosti. Důležitou přidanou hodnotou bude také nové zázemí pro průvodce.

Nedílnou součástí akce je úprava „farní zahrádky“ pod vyhlídkou na panorama Svaté Barbory a do údolí Vrchlice. Tento prostor bude upraven tak, aby mohl být zpřístupněn veřejnosti, a bude zde zřízeno malé lapidárium.

V současné době podepisujeme smlouvu s hlavním dodavatelem stavby, který vyhrál soutěž na zhotovitele oprav v otevřeném výběrovém řízení. Jedná se o firmu Avers a. s., se kterou jsme spolupracovali již na opravě jakubského dvojvěží. Obnova našeho farního kostela započne již v květnu tohoto roku.

Všichni, kteří se prací na obnově kostela zabýváme, budeme usilovat o to, aby stavební práce co nejméně omezily bohoslužebný provoz. Věřím, že i v době oprav zde budeme moci naplno prožívat chvíle setkání s naším Pánem a budeme mu moci také svěřovat zdárný průběh obnovy tohoto chrámu.

Soňa Krejčová

Scroll to top