Open post

Otevření Církevní mateřské školy sv. Jakuba v Kutné Hoře

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora rozšiřuje Církevní mateřskou školu sv. Jakuba v Kutné Hoře. Od 1. 9. 2020 bude otevřena druhá třída s kapacitou 17 dětí.

Školní rok v církevní školce bude zahájen mší svatou v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně dne 1. 9. v 9:00, kterou bude sloužit generální vikář královéhradecké diecéze Mons. Jan Paseka. Tato mše bude sloužena za všechny dobrodince školky, děti u učitele. Po mši svaté bude následovat slavnostní žehnání nové třídy.

 

 

 

Scroll to top