Open post

Noc kostelů

KOSTEL SV. JAKUBA, KUTNÁ HORA
16:50-17:00 | Hlas zvonů nad městem zní
17:00-17:45 | Mše svatá za město Kutná Hora a za návštěvníky Noci kostelů
18:00-18:20 | Výklad a meditace obrazu Nejsvětější Trojice od Petra Brandla. Prohlídka s výkladem Marie Slavotínkové.
18:30-18:50 | Výklad a meditace obrazu Nejsvětější Trojice od Petra Brandla. Prohlídka s výkladem Marie Slavotínkové.
19:00-20:00 | Co se používá při liturgii? Výstava v prostorách sakristie.
20:00-20:45 | Modlitba Taizé se scholou KUSCH
21:00-22:00 | Ticho kostela promlouvá. Individuální prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě.

CHRÁM SV. BARBORY, KUTNÁ HORA
19:30-20:30 | Procházka chrámem s našimi průvodci. Chcete se dozvědět víc, než je kde napsáno? Vybereme nejzajímavější části chrámu, dozvíte se o symbolice chrámu i dobových souvislostech.
20:30-22:00 | Objevte chrám sv. Barbory za zvuku hudby. Projděte se, posaďte se, vnímejte krásu chrámu za zvuku hudby. Zdržte se v chrámu, jak dlouho chcete. Varhany rozezní varhaník Viktor Darebný a občas uslyšíte i jeho hudební přátele Jana Drahotu (violoncello) a Vojtěcha Hylského (trubka).

KOSTEL PANNY MARIE NA NÁMĚTI, KUTNÁ HORA
17:00-18:00 | BRASS ANSAMBL GB. Koncert duchovní hudby.
19:00-20:00 | Kostel Panny Marie Na Náměti a výtvarné umění. Komentovaná „procházka“ duchovním prostorem s výkladem Ondřeje Holého.
20:00-22:00 | Ticho kostela promlouvá. Individuální prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě.

KAPLE BOŽÍHO TĚLA, KUTNÁ HORA
18:00-19:00 | Písně Antonína Dvořáka a Luboše Sluky. Uršula Heřmánková (soprán), Jiří Vaníček (baryton), Martin Levický (klavír).
19:00-22:30 | Prostor pro ztišení a modlitbu, zapálení svíčky a vhození osobní modlitby do džbánu

KATEDRÁLA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE A SV. JANA KŘTITELE, KUTNÁ HORA-SEDLEC
18:00-21:00 | Santiniho program pro děti. Skládání dlažby z dřevěných kostek, pracovní listy s úkoly.
19:00-20:30 | Historie, architektura a umění s Karlem Vopařilem. Komentovaná prohlídka katedrály.
21:00-21:45 | Modlitba v duchu Taizé

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, KUTNÁ HORA
17:00-19:00 | Volná diskuze s pravoslavným duchovním, otcem Maximem, nejen o pravoslaví

KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO, KUTNÁ HORA
19:00 | Duo Arcos. Jitka Malczyk (housle), Vojtěch Nejedlý (violoncello).
21:00 | Duo Arcos. Jitka Malczyk (housle), Vojtěch Nejedlý (violoncello).

KAPLE SV. VÁCLAVA VE VLAŠSKÉM DVOŘE, KUTNÁ HORA
19:00-22:00 | Komentovaná prohlídka při svíčkách. Prohlídky probíhají v půlhodinových intervalech.

MODLITEBNA CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ (BÝV. SYNAGOGA), KUTNÁ HORA, SMÍŠKOVA ULICE
18:00-19:00 | Úvodní slovo, historie církve, služba žen v církvi
19:00-20:00 | Blok křesťanských songů a čteného slova
20:00-21:00 | Individuální prohlídka modlitebny a výstavy Dějiny židů v Kutné Hoře

KOSTEL ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ, KUTNÁ HORA, ULICE JIŘÍHO Z PODĚBRAD
18:00 | Slavnostní fanfáry dechového sdružení Consonare
19:00 | Prozpěvování před kostelem
20:00-22:00 | Ticho kostela promlouvá. Individuální prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě.

MODLITEBNA SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ, KUTNÁ HORA, MASARYKOVA ULICE
18:00-22:00 | Kavárna s občerstvením
20:00-21:00 | Vystoupení chválící skupiny Stopthesin

KOSTEL SV. VAVŘINCE, CÍRKVICE
18:00-20:00 | Ticho kostela promlouvá. Individuální prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě.

KOSTEL SV. ONDŘEJE, CHLÍSTOVICE
18:00 | Zvonění na zvon z dílny Ondřeje Ptáčka
18:30 | Večerní zastavení s barokní hudbou
19:15 | Komentovaná prohlídka interiéru a věže kostela. S výkladem Kateřiny Strnadové
20:00 | Ticho kostela promlouvá. Individuální prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě.

KOSTEL SV. JAKUBA, JAKUB
19:00-20:00    Ticho kostela promlouvá. Individuální prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě.
20:00-21:00    Koncert folkové kapely Jetojedno

KOSTEL SV. VAVŘINCE, KAŇK
18:00-19:00 | Hudební vystoupení žáků ZUŠ Kutná Hora ze třídy Lenky Drahotové
19:00-20:00 | Ticho kostela promlouvá. Individuální prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě.

KOSTEL SV. JANA KŘTITELE, KLUKY
17:30-18:00 | Ticho kostela promlouvá. Individuální prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě.
18:00-18:05 | Slavnostní zvonění – hlas starého zvonu
18:15-18:45 | Komentovaná prohlídka kostela a povídání o sv. Janu Křtiteli
18:45-19:00 | Komentovaná prohlídka kostelní věže a náhrobních kamenů
19:00-19:15 | Čtení z Bible o sv. Janu Křtiteli, zpěvy s Lucií

KOSTEL SV. BONIFÁCE, LOCHY
19:00-22:00 | Historie kostela a místa

ZÁMECKÁ KAPLE SV. FLORIÁNA, HRABĚŠÍN
17:00-19:00 | Prohlídka kaple, příležitost k meditaci za doprovodu liturgické hudby

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE, STARKOČ
17:00-18:00 | Prohlídka kostela
18:00-19:00 | Hudební vystoupení Anežky Mejzrové & Random Band. Random Band tvoří Roman Čermák, Jiří Uher, Vojta Emmer.
19:00-20:00 | Ticho kostela promlouvá. Individuální prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě.

KAPLE NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ, DOLANY U ČERVENÝCH PEČEK
18:00-19:30 | Setkání u kapličky – prohlídka, povídání o historii, stavbě, zpěv s kytarou. Program pro děti – písničky, soutěže, hry, malování.

 

 

Open post

Poutní mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora srdečně zve na poutní mši svatou v kostele Nejsvětější Trojice v Kutné Hoře dne 3. 6. v 18 hodin.

Svátek Nejsvětější Trojice připomíná ústřední křesťanskou nauku o Bohu, který je Láska, a který existuje ve společenství tří osob: Bůh - Otec, Bůh - Syn (Ježíš Kristus) a Bůh - Duch svatý. Nejsvětější Trojice se slaví první neděli po Svatodušních svátcích (Letnicích).

 

Open post

Žehnání křížků ve farnosti Bykáň

Naši předkové se u křížů zastavovali, modlili se. Konali procesí, žehnali polím, prosili o déšť a Boží požehnání. Také v dnešní době by kříže měly být posilou v naší víře, v našem vztahu k Bohu i v jednání s druhými lidmi. Díky obci Černíny, která nechala opravit či zrestaurovat křížky a Boží muka, se na těchto místech můžeme zastavit a pamatovat na naše úmysly. Všichni jste srdečně zváni na žehnání těchto míst.

Scroll to top