Žehnání křížků ve farnosti Bykáň

Naši předkové se u křížů zastavovali, modlili se. Konali procesí, žehnali polím, prosili o déšť a Boží požehnání. Také v dnešní době by kříže měly být posilou v naší víře, v našem vztahu k Bohu i v jednání s druhými lidmi. Díky obci Černíny, která nechala opravit či zrestaurovat křížky a Boží muka, se na těchto místech můžeme zastavit a pamatovat na naše úmysly. Všichni jste srdečně zváni na žehnání těchto míst.

Scroll to top