Open post

Usnesení Vlády ČR o zvýšení počtu osob na bohoslužbách

Podle usnesení Vlády ČR ze dne 30. 4. 2020 se budou dále uvolňovat pravidla ohledně počtu osob na bohoslužbách. Od 11. května bude možné slavit mše svaté s počtem 100 účastníků.

Vládní usnesení ze dne 27. dubna 2020, které povoluje do 11. května 15 účastníků na bohoslužbě zůstává do té doby v platnosti. Od 11. května nové vládní ustanovení z 30. dubna určuje, že počet účastníků bohoslužeb za stejných podmínek se zvýší na 100 účastníků. 

Mezi účastníky bohoslužeb se nepočítají ti, kteří vykonávají povolání: celebrující, asistující, kostelník, zvoník, apod.

Pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb:

 • V bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) musí lidé dodržovat minimální
  rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné
  rodiny nebo jinak propojených osob), což s sebou přináší omezení počtu účastníků
  bohoslužeb.
 • Účastníci si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně vydesinfikují ruce.
 • Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie
 • Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady
 • Duchovní si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po ní
 • Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně
  neprodlužovat.
 • Bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány
  kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována
  mimořádná péče.
 • Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný
  prostor.
 • Obdobná pravidla platí pro svatby a křty.
 • Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech/sborech, který vyžaduje shromažďování lidí.
 • Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

 

O tom jak se opatření budou uvolňovat v naší farnosti bude rozhodnuto později a včas uveřejněno v ohláškách a na webu farnosti. 

 

zdroj: cirkev.cz

Open post

Modlitba růžence on-line

V naší farnosti probíhá společná modlitba růžence online přes komunikační kanál ZOOM každé pondělí, středu a pátek od 20:00.

Odkaz naleznete zde. Po kliknutí se  připojíte k právě se modlicímu společenství.

V případě, že se někomu nedaří připojit může kontaktovat Jana Čermáka (e-mail: cermakja@gmail.com; tel.: 777 908 243).

Open post

„Bytový seminář“ Liturgika na dobrou noc

Liturgie.cz ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou připravila "bytový seminář" s názvem Liturgie na dobrou noc. Téma jsou jednotlivé prvky breviáře.

Bude se konat vždy ve středu od 20:00.
-Dálka cca na 45-50 minut (dvě minipřednášky a prostor na dotazy)

Probíhat bude prostřednictvím platformy Zoom a YouTube

Poprvé již tuto středu 22. dubna.

Všechny informace naleznete na www.liturgie.cz.

Open post

Velikonoční pozdrav P. Jana Uhlíře občanům města

V Kutné Hoře 9. dubna 2020

Milí spoluobčané,

dovolte mi, abych vám popřál hezké velikonoční svátky. Budou pro nás všechny jiné a nezvyklé. My, křesťané, se nemůžeme setkávat na bohoslužbách, široké rodiny se nebudou moci sejít u svátečního stolu a naším městem nebudou proudit lidé přijíždějící na sedleckou pouť. O to více budeme možná pociťovat vděčnost za své blízké a zamýšlet se nad smyslem slavení Velikonoc.

V neděli velikonoční budu na vás všechny myslet při mši svaté, kterou budu slavit od 9 hodin v chrámu sv. Barbory. Budu tam prakticky sám, ale prostřednictvím online přenosu se ke mně bude moci připojit kdokoli z vás (přenos můžete sledovat na www.khfarnost.cz/youtube ).

Velikonoce jsou svátky naděje a radosti. V okamžiku, kdy si člověk myslí, že ho Bůh zklamal a opustil, ho tentýž Bůh zachraňuje a překvapuje novým, nečekaným řešením. Právě proto se v neděli velikonoční, o slavnosti Zmrtvýchvstání Ježíše Krista, budu modlit za naše město. Na přímluvu sv. Barbory, patronky lidí v nouzi, chci nás všechny svěřovat do Boží ochrany a všem vyprošovat pevné zdraví a lásku, svornost v našich rodinách. Budu prosit, aby Ježíš zlomil jakékoliv zlo ohrožující naše vztahy. S vděčností chci myslet na zdravotníky v nemocnici, ošetřovatelé v domovech pro seniory a na všechny, kteří pomáhají zajišťovat ochranu našeho zdraví, aby měli sílu ke své službě. Nemocným a starým lidem chci vyprošovat pokoj, trpělivost a důvěru v srdci. Politikům pokoru, moudrost a odvahu v rozhodování. Dětem a studentům brzký návrat do škol, k normálním studijním podmínkám a k setkání s jejich kamarády a přáteli. Těm, kdo přišli o práci, naději a trpělivost. Živnostníkům a podnikatelům, aby neztratili chuť a sílu znovu začít a rozvíjet, co se nyní zastavilo.

Milí Kutnohořané, každý z nás v této době touží být nějak užitečný a všichni děláme, co umíme. Já se za vás modlím. Chápu, že ne všichni této službě rozumíte. Je to však můj způsob, kterým vám všem chci projevovat lásku, blízkost i vděčnost, že mohu žít s vámi a vedle vás.
Přeji vám požehnané velikonoční svátky a těším se, že se brzy budeme moci potkat v ulicích nebo třeba na bohoslužbě či koncertě v chrámu sv. Barbory.

P. Jan Uhlíř
kutnohorský farář

Open post

Kostel sv. Jakuba otevřen k modlitbě

Kostel sv. Jakuba bude během velikonočního tridua otevřen k tiché soukromé modlitbě takto:

 

Zelený čtvrtek (bez možnosti přijmout sv. přijímání) 19:00 – 21:00

Velký pátek (bez možnosti přijmout sv. přijímání) 10:00 – 14:00, 17:00 – 21:00

Bílá sobota (bez možnosti přijmout sv. přijímání) 10:00 – 16:00

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (tento den na požádání lze přijmout sv. přijímání) 16:00 – 21:00

 

Prosíme však o dodržení vydaných vládních opatření. Také je nutné při návštěvě kostela vždy dodržovat předepsaná hygienická pravidla: rouška, dezinfekce rukou, dodržování vzdálenosti od ostatních lidí, v blízkosti pouze 2 osoby, neprocházet se celým kostelem.

Open post

Noční bdění u Božího hrobu: modlitební řetěz v domácnostech

Noční modlitební stráž u Božího hrobu se letos z důvodu protiepidemických opatření přesouvá z kostela do našich domácností. Pokusíme se modlitebním řetězem pokrýt opět celou noc, k půlhodinovým službám se můžete zapisovat do tabulky zde. Zapisujte se klidně i do časů, které jsou již obsazené: budeme o sobě navzájem vědět a toto vědomí nás může posilovat ve vytrvalosti. Modlit se samozřejmě můžete, i když se nezapíšete.

Open post

Jak prožít Velikonoce doma

V této době, kdy se nemůžeme zúčastňovat společné liturgie se můžete podívat na seriál videí na youtube kanále. První video se týká duchovního svatého přijímání. Druhé video liturgie v domácím prostředí – v rodině.

 

Pro rodiny i jednotlivce je připraven video průvodce o tom, jak při rodinné modlitbě využít prvky, které známe z velikonočních obřadů v kostele: Úvodní video • Zelený čtvrtek • Velký pátek • Vigilie vzkříšení.

Open post

Biskup Jan Vokál – jak slavit letošní Velikonoce

Biskup Jan Vokál, ve shodě se Svatým stolcem, vyzývá diecézany ke slavení Velikonočních svátků v jejich domovech a rodinách.

Bratři a sestry v Kristu,

drazí věřící a přátelé královéhradecké diecéze,

s bolestí v srdci Vás musím ve shodě s dekrety Svatého stolce (CCDDS č.153/20 z 19.3.2020 a CCDDS č. 154/20 z 25.3.2020) vyzvat, abyste letošní Velikonoce slavili jen ve svých domovech, bez osobní účasti na bohoslužbách v kostelích. Společně tím chráníme zdraví svých blízkých, zejména těch nejohroženějších - starých a nemocných - proto věřím, že tato omezení všichni přijmeme s pochopením a trpělivostí.

Zároveň Vás prosím, aby si Velikonoce v každé rodině zachovaly charakter největšího svátku v roce.  Prožívejme je proto následovně:

 • účastí na bohoslužbách skrze média či přenosy z farností. V naší diecézi budou přes internet přenášeny velikonoční bohoslužby z katedrály i z mnoha dalších kostelů. Sledujte proto prosím diecézní stánky www.bihk.cz s příslušnými odkazy a aktuálními informacemi.
 • duchovní budou nadále poskytovat individuální duchovní péči v případě potřeby, v jednotlivých případech je rovněž možné je požádat o svátost smíření, kterou zajistí tak, aby byla dodržena všechna bezpečnostní opatření. Tam, kde potřeba není naléhavá, nahrazujme svátost smíření hlubším zpytováním svědomí, vzbuzováním dokonalé lítosti nad hříchy s předsevzetím učinit osobní svatou zpověď až to bude možné.
 • prohlubme, případně zahajme či obnovme pravidelnou společnou modlitbu v rodinách, zejména v těch, kde jsou malé děti.
 • i když se z důvodu jejich bezpečí vyhneme návštěvám seniorů a nemocných, cíleně jim to nahrazujme telefonáty či jinými způsoby dálkového spojení, mysleme na to tím více, čím vzácnější je pro ně nyní osobní kontakt, vezměme si to během svátků za svůj úkol.
 • modleme se každý den Růženec, nejlépe společně v rodině, pokud možno od 20 hodin, případně i Denní modlitbu Církve (breviář). Pokud jste se jej nikdy nemodlili, začněte a prožijte Velikonoce s breviářem v ruce. Potřebné texty je možné najít i na mobilní aplikaci Breviář.
 • vyzkoušejte zejména o hlavních velikonočních dnech rovněž domácí bohoslužbu. Návod na ni - včetně varianty s účastí dětí - najdete zde:
  https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200313manual-pro-domaci-nedelni-bohosluzbu
 • do každého ze svátečních dní pevně zařaďme modlitbu za nemocné, za ty, kdo o ně pečují, a za překonání současné epidemie. Děkujme také Pánu za vlastní zdraví či uzdravení.
 • nezapomínejme na konkrétní skutky lásky, aktivně ve svém okolí hledejme starší a nemocné lidi, ty, kteří jsou v karanténě či jinak izolováni, a nabízejme jim pomoc např. s nákupy, a obstaráváním dalších potřeb. Přijměme i tyto skutky jako jeden z hlavních způsobů, jak oslavit letošní Velikonoce.
 • Videa vhodná k domácí modlitbě během Velikonoc i k dalším svátečním tématům sledujte také na www.liturgie.cz externí odkaz.
 • Na níže uvedeném odkazu naleznete velmi dobře připravená videa, která jsou určitým návodem pro rodinnou modlitbu během tridua: https://www.youtube.com/playlist?list=PL6dBz715fiA2MfPGplTs1Zcto1xbWarrY externí odkaz

Bratři a sestry v Kristu,

drazí věřící a přátelé královéhradecké diecéze,

srdečně Vám děkuji za Vaši trpělivost, oběti a modlitby. S křesťanskou nadějí, kterou nám otevírá prázdný hrob našeho Pána, Vám žehnám, přeji a vyprošuji požehnané Velikonoce a svěřuji Vás do mateřské ochrany Panny Marie.

Váš biskup

+ Jan Vokál

Posts navigation

1 2
Scroll to top