Velikonoční pozdrav P. Jana Uhlíře občanům města

V Kutné Hoře 9. dubna 2020

Milí spoluobčané,

dovolte mi, abych vám popřál hezké velikonoční svátky. Budou pro nás všechny jiné a nezvyklé. My, křesťané, se nemůžeme setkávat na bohoslužbách, široké rodiny se nebudou moci sejít u svátečního stolu a naším městem nebudou proudit lidé přijíždějící na sedleckou pouť. O to více budeme možná pociťovat vděčnost za své blízké a zamýšlet se nad smyslem slavení Velikonoc.

V neděli velikonoční budu na vás všechny myslet při mši svaté, kterou budu slavit od 9 hodin v chrámu sv. Barbory. Budu tam prakticky sám, ale prostřednictvím online přenosu se ke mně bude moci připojit kdokoli z vás (přenos můžete sledovat na www.khfarnost.cz/youtube ).

Velikonoce jsou svátky naděje a radosti. V okamžiku, kdy si člověk myslí, že ho Bůh zklamal a opustil, ho tentýž Bůh zachraňuje a překvapuje novým, nečekaným řešením. Právě proto se v neděli velikonoční, o slavnosti Zmrtvýchvstání Ježíše Krista, budu modlit za naše město. Na přímluvu sv. Barbory, patronky lidí v nouzi, chci nás všechny svěřovat do Boží ochrany a všem vyprošovat pevné zdraví a lásku, svornost v našich rodinách. Budu prosit, aby Ježíš zlomil jakékoliv zlo ohrožující naše vztahy. S vděčností chci myslet na zdravotníky v nemocnici, ošetřovatelé v domovech pro seniory a na všechny, kteří pomáhají zajišťovat ochranu našeho zdraví, aby měli sílu ke své službě. Nemocným a starým lidem chci vyprošovat pokoj, trpělivost a důvěru v srdci. Politikům pokoru, moudrost a odvahu v rozhodování. Dětem a studentům brzký návrat do škol, k normálním studijním podmínkám a k setkání s jejich kamarády a přáteli. Těm, kdo přišli o práci, naději a trpělivost. Živnostníkům a podnikatelům, aby neztratili chuť a sílu znovu začít a rozvíjet, co se nyní zastavilo.

Milí Kutnohořané, každý z nás v této době touží být nějak užitečný a všichni děláme, co umíme. Já se za vás modlím. Chápu, že ne všichni této službě rozumíte. Je to však můj způsob, kterým vám všem chci projevovat lásku, blízkost i vděčnost, že mohu žít s vámi a vedle vás.
Přeji vám požehnané velikonoční svátky a těším se, že se brzy budeme moci potkat v ulicích nebo třeba na bohoslužbě či koncertě v chrámu sv. Barbory.

P. Jan Uhlíř
kutnohorský farář

Scroll to top