Open post

Koncert v chrámu sv. Barbory – Václav Junek 90 – Panu profesorovi s láskou

Srdečně zveme na koncert, který se bude konat 6. 7. 2018 v 19:00 v chrámu sv. Barbory.

Pokud jde o místa konání, jsou koncerty Prague Proms v Chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře jedinou výjimkou z festivalu, který jinak zcela patří Praze. Jistě ale nejde o výjimku jenom proto, že tyto koncerty patří tradičně k akcím nejnavštěvovanějším. „Barbora“ má své nezpochybnitelné kouzlo a spojení s výbornou hudbou vytváří téměř pokaždé jedinečný zážitek. V posledních letech se stalo pěkným zvykem věnovat tamní koncert výjimečným hudebníkům z českého prostředí, kteří se zasloužili o posun hranic vnímání české tvorby a interpretace. V letošním roce bude koncert věnován mimořádné osobnosti české muzikantské špičky, která je dodnes uctívána jako vynikající trumpetista a nestor pedagogického sboru Hudební akademie múzických umění v Praze.

Prof. Václav Junek, trumpetista a uctívaný pedagog, který zakončil svoji aktivní muzikantskou dráhu v r. 1994 v České filharmonii, se letos dožívá devadesáti let. Mezi jeho žáky patří ti nejlepší z nejlepších, namátkou Miroslav Kejmar, Vladimír Rejlek, Zdeněk Šedivý, Jan Hasenöhrl, Marek Vajo nebo Jiří Houdek, a tak mu tato pocta, kterou pro něho někteří z nich připravili, právem patří. Ostatně, přijďte si poslechnout sami jejich oddaný hold svému Mistrovi ve skladbách Bacha, Händela nebo Telemanna.

Závěrem pár výstižných slov Asociace trumpetistů ČR: „Václav Junek je ceněn nejen jako vynikající trumpetista a pedagog, ale především jako člověk, který bezmeznou lásku k hudbě a trubce dokázal přenést i na své okolí. Svojí neutuchající energií dokázal přesvědčit nejen studenty, ale celé své okolí o tom, že všechny problémy a překážky jsou při patřičném nasazení vůle a pracovitosti řešitelné. Všichni jsme dodnes uchváceni jeho životním elánem a optimismem, kterým se tak rádi necháme nakazit při jakémkoliv jednání s ním“.

Převzato z http://www.pragueproms.cz/cz/program/vaclav-junek-90/

Open post

Klášterfest

Pohodové odpoledne pro malé i velké aneb Klášterfest.

Na programu jsou jízdy na koních, hraní se zvířátky, soutěže, hraná i loutková pohádka, zpěv, tanec, dílnička, opékání buřtů, degustace vína. Hlavní host - skupina GIPSY c.z.

Vstupné: 250,- Kč plné, 100,- Kč snížené, 350,- Kč zvýhodněné rodinné vstupné, děti do 6 let a všechny Zuzanky zdarma

Open post

Zvon pro Jakuba na třetím místě

V minulém roce byla úspěšně zakončena sbírka Zvon pro Jakuba, kterou pořádala Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora s cílem pořídit nový zvon pro kostel sv. Jakuba. Sbírce se podařilo nashromáždit celkem 3 411 968 Kč, zvon Jakub Maria byl v květnu minulého roku odlit a v říjnu zavěšen do věže. Od té doby se pravidelně svým hlasem ozývá.
Nyní byla sbírka oceněna v soutěži Máme vybráno časopisu Pro památky a získala třetí místo v kategorii Finančně nejúspěšnější veřejná sbírka roku. Slavnostní předávání cen se konalo v úterý 29. května v refektáři Dominikánského kláštera v Praze. Ocenění za pořadatele převzaly členky výboru, který se na organizaci sbírky podílel, Michaela Fajfrová a Malvína Krepsová. Děkujeme všem, kdo do sbírky přispěli nebo se podíleli na jejím pořádání a propagaci.

Open post

Plány na využití kláštera sv. Voršily

Na konci roku 2016 kutnohorská farnost koupila od sester voršilek budovu kláštera s kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně a přilehlými pozemky. Jedním z hlavních důvodů koupě bylo zachování církevního gymnázia v tradičních prostorách a rozvoj církevního školství v tomto areálu. Prioritou bylo také zajistit vlastní prostory pro církevní mateřskou školu a hledat vhodné využití severního křídla, které je dosud prázdné.

Ráda bych vás seznámila s činností, kterou jsme se ohledně využití kláštera dosud zabývali, a s jejími výsledky. V první řadě jsme ve volných prostorách kláštera prověřovali možnost umístění instituce předškolního nebo základního školního vzdělávání a možnosti využití pro zařízení „veselého starobince“. Hlavními úskalími severního křídla jsou v tomto ohledu problémy požárně-bezpečnostní, hygienické a památkářské. Projednávali jsme případné stavební úpravy s památkáři a požárními specialisty: z hlediska a provozního je nutnou podmínkou zamýšleného využití vybudování „požárních úniků“ a výtahu. Dali jsme zpracovat požárně-bezpečnostní posouzení budovy, které obsahuje vyjádření k možnostem využití pro školské, pečovatelské nebo bytové účely. V tuto chvíli můžeme konstatovat, že z požárně bezpečnostního hlediska je možné objekt k těmto účelům použít, je ovšem potřeba provést poměrně nákladné úpravy (již zmíněný výtah, další schodiště). O přesné podobě úprav bude rozhodnuto na základě konečné volby využití budovy.
Rovněž jsme objednali studii a výpočet denního osvětlení ve vybraných prostorách kláštera s cílem ověřit, zda světelné parametry vyhovují hygienickým požadavkům na umístění učeben. Tento odborný posudek vyloučil zřízení jakéhokoliv školského zařízení v severním křídle kláštera. Protože jsme chtěli mít naprostou jistotu a nechtěli jsme se svého snu vzdát, obrátili jsme se ještě na specialisty, kteří se zabývají nepřímým osvětlením světlovody. S negativním výsledkem. Laicky řečeno: v klášteře je větší tma, než jsme předpokládali!

Naštěstí jsme nekoupili pouze budovu kláštera, ale i přilehlé pozemky. Souběžně jsme zpracovali studii pro novou budovu mateřské školy, jejíž umístění je naplánováno v linii prodloužení severního křídla kláštera. Budova by měla být moderní, přízemní, s orientací do zahrady, takže se nemusíme bát hluku a znečištění z blízké silniční komunikace. Výstavba nové školky bude prováděna s ohledem na životní prostředí a s důrazem na propojení vnitřních a venkovních prostor. Studii navrhla architektka Jarmila Cetkovská, jejíž realizace v Kutné Hoře i okolí jsou všeobecně kladně hodnoceny. Návrh byl konzultován nejen s ředitelkou školky, Barborou Křivohlavou, ale i s orgány státní správy (památkáři, hygiena, hasiči, úřady územního plánování).

A proč jsme se dosud nepustili do realizace? Důvodem je právě probíhající změna Územního plánu Kutná Hora. Tento proces je dlouhodobý, tvorba a schvalování dokumentu probíhá v řádu několika let. Nám se podařilo požádat o změnu tohoto plánu, a to s ohledem na záměr využití pozemku klášterní zahrady pro stavbu nové budovy mateřské školy. Nyní musíme být trpěliví a nechat proběhnout všechny věcné i formální úkony, které se vážou ke změně takto zásadního dokumentu. Průběžně se informujeme, v jaké fázi se proces nachází, a věříme, že k našemu záměru nebudou vydána zamítavá rozhodnutí.

Děkuji všem, komu na rozvoji kláštera záleží, za modlitby i konstruktivní připomínky. Osobně vnímám budovu kláštera jako areál s obrovskou architektonickou hodnotou a velkým potenciálem. Váže nás k němu ovšem i značná odpovědnost, abychom z dlouhodobého hlediska prospěli nejen městu a jeho současným obyvatelům, ale abychom také předali dalším generacím dobře započaté dílo. I když nyní díky výše popsaným postupům víme, jaké jsou technické možnosti severního křídla budovy, otázka jeho využití zůstává stále otevřená. Připojuji se tedy k výzvě otce Jana, který při příležitosti pouti v klášterním kostele žádal o modlitbu, abychom toto využití hledali a našli ve shodě s Boží vůlí.

Soňa Telecká

Scroll to top