Open post

Májová pobožnost

Měsíc květen je tradičně zasvěcen Panně Marii. V naší farnosti se májovou pobožnost budeme modlit ve středu přede mší svatou v kostele Matky Boží na Náměti, v pátek přede mší svatou v kostele sv. Jakuba a v neděli po mši svaté v kostele sv. Jakuba.

Open post

Konference Ukončení obnovy kostela sv. Jakuba

U příležitosti ukončení realizace projektu Obnova kostela svatého Jakuba v Kutné Hoře, které se datuje ke konci roku 2022, se ve čtvrtek 11. května 2023 od 15:00 uskuteční odborná konference s cílem prezentovat dosažené výstupy a výsledky projektu odborné i široké veřejnosti.

V průběhu realizace projektu byl Martinem Rýznarem natočen dokumentární film s časosběrnými prvky, který mapuje průběh příprav a realizaci projektu a zachycuje výsledek všech provedených prací formou přínosnou jak pro odborníky, tak pro zájemce z řad široké veřejnosti. Tento snímek bude v rámci konference představen. Dalšími body programu budou odborné referáty a v neposlední řadě také slavnostní požehnání kostela, jehož se zúčastní zástupci realizační firmy, restaurátorů, projektantů a technických pracovníků, kteří se na obnově kostela podíleli.

Program:

15.00 | zahájení konference v kostele sv. Jakuba, požehnání kostela po obnově
15.15 | poděkování za realizaci a popis obnovy
15.30 | volná prohlídka kostela, přesun do arciděkanství (sál v 1. patře)
15.50 | přípitek
16.00 | přednáška Mgr. Ing. Jana Beránka, Ph.D.
16.30 | promítání časosběrného dokumentu „Kostel sv. Jakuba – obnova kutnohorského klenotu 2019 – 2022“
17.00 | diskuse, občerstvení

Open post

Na kostele v Gruntě se začalo s opravami

V areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie započaly stavební práce, které vedou k záchraně této památky. Záchrana spočívá v provedení stavebních a restaurátorských prací, čímž dojde k obnově kostela, který bude mít v prvé řadě stabilizované podloží a základy, aby nedocházelo k rozšiřování statických poruch a možnému následnému zřícení. 

V této souvislosti si dovolujeme návštěvníky hřbitova požádat o shovívavost a trpělivost v souvislosti s realizací stavby. 

Open post

Beseda Svět indických dětí

Zveme Vás na besedu o životě chudých indických dětí, která se uskuteční v pátek 28. 4. od 16:45 do 17:45 na arciděkanství v Kutné Hoře. Těšit se můžete na setkání s indickým biskupem z diecéze Belgaum o. Derekem Fernandesem a jeho spolupracovníky, kteří mají na starosti projekt Adopce na dálku. Besedy se zúčastní také zástupci Diecézní charity Hradec Králové.

Open post

Uskromni se! Environmentální krize jako výzva

Skutečnost klimatické změny si dnes uvědomuje snad každý, i když ji přehlušuje mnoho jiných problémů dnešní doby. Není environmentální krize dobrou příležitostí, jak se vrátit k některým dnes pozapomenutým křesťanským ctnostem? Jaké impulsy současná environmentální krize křesťanství přináší? Jaká poučení bychom si z ní měli vzít?

 

Scroll to top