Na kostele v Gruntě se začalo s opravami

V areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie započaly stavební práce, které vedou k záchraně této památky. Záchrana spočívá v provedení stavebních a restaurátorských prací, čímž dojde k obnově kostela, který bude mít v prvé řadě stabilizované podloží a základy, aby nedocházelo k rozšiřování statických poruch a možnému následnému zřícení. 

V této souvislosti si dovolujeme návštěvníky hřbitova požádat o shovívavost a trpělivost v souvislosti s realizací stavby. 

Scroll to top