Konference Ukončení obnovy kostela sv. Jakuba

U příležitosti ukončení realizace projektu Obnova kostela svatého Jakuba v Kutné Hoře, které se datuje ke konci roku 2022, se ve čtvrtek 11. května 2023 od 15:00 uskuteční odborná konference s cílem prezentovat dosažené výstupy a výsledky projektu odborné i široké veřejnosti.

V průběhu realizace projektu byl Martinem Rýznarem natočen dokumentární film s časosběrnými prvky, který mapuje průběh příprav a realizaci projektu a zachycuje výsledek všech provedených prací formou přínosnou jak pro odborníky, tak pro zájemce z řad široké veřejnosti. Tento snímek bude v rámci konference představen. Dalšími body programu budou odborné referáty a v neposlední řadě také slavnostní požehnání kostela, jehož se zúčastní zástupci realizační firmy, restaurátorů, projektantů a technických pracovníků, kteří se na obnově kostela podíleli.

Program:

15.00 | zahájení konference v kostele sv. Jakuba, požehnání kostela po obnově
15.15 | poděkování za realizaci a popis obnovy
15.30 | volná prohlídka kostela, přesun do arciděkanství (sál v 1. patře)
15.50 | přípitek
16.00 | přednáška Mgr. Ing. Jana Beránka, Ph.D.
16.30 | promítání časosběrného dokumentu „Kostel sv. Jakuba – obnova kutnohorského klenotu 2019 – 2022“
17.00 | diskuse, občerstvení

Scroll to top