Májová pobožnost

Měsíc květen je tradičně zasvěcen Panně Marii. V naší farnosti se májovou pobožnost budeme modlit ve středu přede mší svatou v kostele Matky Boží na Náměti, v pátek přede mší svatou v kostele sv. Jakuba a v neděli po mši svaté v kostele sv. Jakuba.

Scroll to top