Open post

Adventní úkoly pro děti

Milé děti,

rok se s rokem sešel a už tu máme zase Advent. Čas, kdy se těšíme a připravujeme na Vánoce. Protože je letos všechno trochu jiné, máme pro vás také trochu jinou přípravu. Pokud budete chtít, můžete se s námi pustit do plnění adventních úkolů. Každý adventní týden zde najdete jeden úkol, který po jeho splnění zašlete na mail patricie.koubska@khfarnost.cz a ona vám za něj pak obratem pošle vystřihovánku se skládankou. Tu doma vystřihnete a složíte a poté přinesete v neděli do kostela, kde na ně bude čekat nejprve koš a později už i vánoční strom, který vaše krásné skládanky v průběhu Adventu ozdobí a stanou se tak součástí vánoční výzdoby.

Těšíme se, že se vám aktivity budou líbit, zpestří vaše čekání a také třeba trochu i zkrášlí vaše srdce, protože právě tak jsou zamýšlena:).

Úkol na čtvrtý adventní týden:
Štědrý den je už za  dveřmi a protože je poslední adventní týden jen docela krátký, tak už zůstaneme bez úkolu. Ale na Štědrý den vyražte do chrámu sv. Barbory podívat se do kostela na jehličky s narozeným Ježíškem a pro ty z vás, kteří se do plnění úkolů zapojili a přinesli vlastnoručně vyrobené ozdoby, Ježíšek něco připravil... Tak až tam budete, zeptejte se pana faráře:)

 

Úkol na třetí adventní týden:

Milé děti, další týden utekl jako voda a vy se už jistě nemůžete dočkat. V neděli nám svatý Jan Křtitel opět připomínal, že se máme připravovat na příchod Pána Ježíše. Ale také se máme radovat, a to neustále, k tomu nás zase vybízí svatý Pavel. A tak pojďme takovou radost někomu tento týden udělat.  Vezměte čtvrtku nebo jen papír a namalujte malé přáníčko, třeba jen s hvězdičkou nebo srdíčkové a někomu je pošlete nebo odneste do schránky. Třeba vaší babičce, ale třeba také můžete to přáníčko hodit nějaké vaší sousedce nebo osamělé paní či pánovi v ulici. Uvidíte, jakou radost to přinese. Ale nezapomeňte je předtím nejprve vyfotit a poslat sem k nám na faru:) Těšíme se!

 

 

Úkol na druhý adventní týden:

Milé děti, tuto neděli jsme byli vyzváni svatým Janem Křtitelem, abychom připravili cestu Pánu a narovnali mu stezky. Jak se ale dá připravit a narovnat cesta? Možná byl u vás na konci minulého týdne na návštěvě svatý Mikuláš. Vzpomenete si, jak jste se chystali na jeho příchod? Určitě jste si pěkně uklidili hračky, naučili se básničku a také jste se snažily celý den nezlobit. Právě tak jste mu připravili cestu, protože když pak přišel, měl z vás velkou radost a mohl vás obdarovat. Zkuste tento týden tedy podobně připravit svá srdce na příchod Pána Ježíše, můžete k tomu použít třeba tu modlitbu, kterou jste dostali od svatého Mikuláše. Aspoň jeden večer si zapalte svíčku a pomodlete se ji společně s rodiči. A pak už jen nezapomeňte poslat fotku!

 

 

Úkol na první adventní týden:

Každý z nás se na Vánoce těší: zdobíme své domovy, rozsvěcíme adventní světýlka, pečeme cukroví, uklízíme. Všude je zkrátka spoustu práce, každý se honí, aby vše stihl. A přitom nám teď v neděli Pán Ježíš řekl, že je nejdůležitější zůstat bdělí, protože nikdy nevíme, v který den On opravdu přijde. Jinými slovy, že se vždy máme soustředit na to podstatné a to je On a naše vzájemné vztahy. Takže, milé děti, váš první úkol spočívá v tom, že jeden večer nebo jedno ráno překvapíte své rodiče a slavnostně prostřete stůl k večeři nebo snídani. Kdo to zvládne, může uvařit třeba i čaj, poskládat ubrousky nebo vyrobit jmenovky. Dejte si záležet, společné jídlo je obrazem hostiny v nebeském království. Uvidíte, že když je hezky prostřeno a připraveno, jsou všichni hned milejší. Možná budete sami překvapeni, jakou radost tím svým rodičům uděláte:) Potom už jen vezměte telefon, vyfoťte to a pošlete mailem k nám do farní kanceláře. Nebo poproste maminku, aby to vyfotila a poslala ona.  A pak už si jen užívejte krásné společné chvíle. Za odměnu od nás dostanete skládanku vánoční ozdoby. Tak ať se vám to hezky vydaří!

Open post

Advent jako příležitost k obnově manželství

U ohně se vyprávěly příběhy plné radosti i smutku, vážnosti i humoru, inspirace z toho, co fungovalo nebo naopak toho, co nefungovalo. Cílem příběhů bylo naučit se dělat něco jinak, ve smola smyslu nově, nebo oprášit známé, nicméně nepoužívané.

Zveme vás k virtuálnímu posezení u tepla našeho rodinného krbu. Nabídneme ode všeho trochu. Budeme se sdílet s tím, co nám funguje, kde klopýtáme, z čeho se radujeme, co nás stále ještě (po 20 letech manželství) zarmoutí. Můžete si odnést inspiraci, povzbuzení, nové myšlenky, zasmát se.

A ke komu to vlastně půjdete na návštěvu? Petr a Irena Smékalovi, věřící, manželé 20 let, rodiče 5 dětí, spolu pracují v soukromé manželské poradně. Oba mají letitou praxi v oblasti poradenství a seminářů pro manžele. Spolupracují s Centry pro rodinu, NF Credo, YMCA. Jako supervizoři spolupracují s mnoha sociálními zařízeními. A jsou stále na cestě ...

Pro spuštění videa klikněte zde.

Manželský adventní kalendář ke stažení zde.

 

Open post

Betlém v chrámu sv. Barbory

Betlém bude letos kvůli probíhajícím opravám interiéru kostela sv. Jakuba umístěn v chrámu sv. Barbory. Vzhledem protiepidemickým vládním nařízením bude provoz chrámu sv. Barbory omezen. Jak bude možné chrám navštívit během doby vánoční a jak budou probíhat vánoční bohoslužby farnost zveřejní v pondělí 21. 12. 2020.

Open post

Výstava Člověk a víra

Výstava velkoformátových fotografií společenství Člověk a víra se koná v chrámu sv. Barbory. Výstava je umístěna na jedné z empor chrámu. Velkoformátové fotografie zachycují prožívání víry během církevních obřadů. Fotografický spolek Člověk a Víra pořádá každoročně výstavy nejlepších prací v kostelech po celé České republice, nyní expozice křesťanských fotografií zavítala i do Kutné Hory. Výstava bude k vidění do ledna 2021.

diecézní výstava 2019 Kutná Hora

Open post

Adventní zamyšlení biskupa Jana Vokála

Bratři a sestry v Kristu, milí čtenáři,

letošní Advent je jiný a nový v tom, že se v něm nezříkáme pouze toho, co nás od Boha odvádí, ale velmi nečekaně zažíváme i jiný druh nedostatku – v přístupu k Eucharistii, ke svátosti smíření a dalšímu.

Nejen mě patrně nikdy nenapadlo, že taková doba během našich životů přijde. Žijeme ve svobodné zemi, přesto zůstávají brány kostelů téměř zavřené. V žádném případě to však neznamená, že by nás tato nová situace měla vzdálit od Boha, od plnohodnotného duchovního prožití Adventu jako radostného očekávání příchodu Páně. Naopak. Dostáváme příležitost zakusit nedostatek právě jako předstupeň radosti z naplnění.

Křesťan je povolán, aby vždy upřímně hledal smysl situací, které před něho život staví. Za momenty radosti a útěchy, aby Pánu vzdával díky a čerpal z nich sílu, a chvíle těžkosti, aby objímal jako svůj kříž. I o současné naší zkoušce Bůh dobře ví, provází nás jí a my se musíme ptát, jak může i dočasný nedostatek přístupu ke Mši svaté našemu duchovnímu životu prospět. Především nám může připomenout velikost a vzácnost svátostí. Vážíme si jich dostatečně? Uvědomujeme si, co nám v nich Pán zdarma neustále dává? Nestaly se pro nás běžnými, každodenními a banálními? Možná toto nám chce Bůh říci tím, že dopouští období, kdy je nemožné přijít na Mši svatou. Snad si v něm máme uvědomit, že už jsme se jakoby přestali radovat z nesmírného daru svátosti smíření, plni vděčnosti doceňovat, jak velikou událostí v našem životě je odpuštění hříchů a návrat k čistotě Božího dítěte.

Prožívejme proto letošní Advent s tímto vědomím a nechme se touto novou situací duchovně obohatit. Vzývejme mocnou přímluvu Panny Marie a nechme se vést Duchem Svatým, abychom dokázali teď více než jindy naslouchat Božímu hlasu. Zároveň dávejme ještě větší důraz na to, co nám upřeno není. Je to především Boží Slovo, které je živé a účinně působí v duši člověka. Nejdeme-li na Mši svatou, věnujme Slovu Božímu stejný či ještě delší čas, než kdybychom na ni šli. Spojme se se svou či jinou farností k bohoslužbě přes obrazovku počítače, čtěme v čase, který máme navíc, Písmo a nechme se jím proměňovat a posvěcovat. Copak Bůh k člověku často nepromlouvá právě v tichu? Neobrací se k němu v poušti a samotě? Právě z mnoha pasáží Písma víme, že tomu tak je.

Nynější omezení jednou skončí, stejně jako za měsíc uplyne období Adventu a Pán nás navštíví o Vánocích. Nezoufejme proto nad těžkostmi a nedostatky doby, ale využijme ji moudře k ještě důkladnější přípravě na shledání s naším Vykupitelem. K tomu Vám od Katedrály Ducha Svatého žehná, Váš

+Jan Vokál

 

Zdroj www.cirkev.cz

Open post

Pečení cukroví pro pečovatele

Chcete udělat před Vánoci radost a někomu pomoci? Tentokrát chceme pomoc směřovat k pečovatelům v domovech pro seniory.  Pokud se chcete také zapojit a máte čas, upečte jakýkoliv druh cukroví, které nepodléhá rychlé zkáze. Upečené výrobky je možné nosit na arciděkanství do 9. prosince. Pak jednotlivé druhy nabalíme do krabiček a předáme. Více informací může poskytnout koordinátorka Soňa Krejčová na telefonu 732 653 055. Předem všem děkujeme!

 

Open post

Adventní duchovní obnova farnosti online

Adventní duchovní obnova farnosti bude zahájena mší svatou v chrámu sv. Barbory v pátek 4. prosince v 18:00. Promluvu bude mít P. Pavel Tobek. Mše svatá bude přenášena online zde.

 

Na mši svatou naváže čtyřiadvacetihodinový řetěz modliteb za farní společenství a na úmysly farníků. Potrvá od pátečních 19:00 do sobotních 19:00. Ke konkrétnímu času modlitby je možné se zapsat do tabulky zde.

 

Přednášky P. Pavla Tobka k adventní obnově s tématy: Advent – vtělení a Maria – naděje, smíření a pokoj.

Přednáška ADVENT k poslechu zde.

Promluva ze mše svaté na svátek sv. Barbory k poslechu zde. (čas od 33 minuty)

Přednáška MARIA k poslechu zde.

 

Tichá adorace v kostele Matky Boží na Náměti bude od 13:00 do 15:00.

 

 

 

 

Scroll to top