Open post

Nová opatření vlády – účast na bohoslužbách

Ode dne 26. 4. 2021 dochází ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Bohoslužby nyní nemají omezený počet účastníků, mohou se konat za splnění tří podmínek:

  • ochrana dýchacích cest (dle normy příslušného mimořádného opatření),
  • dezinfekce rukou před vstupem do vnitřního prostoru,
  • rozestupy 2 metry s výjimkou členů domácnosti.

Neplatí již omezení vzhledem k počtu míst k sezení, ani zákaz zpěvu při bohoslužbě.

Nové mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví neuvádí informace ke shromáždění církevních organizací. Na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu je možné pro náboženské projevy analogicky aplikovat odst. 17 tohoto opatření ve smyslu výše uvedeného.

Uvedená opatření se týkají vnitřních bohoslužebných prostor (konání liturgických obřadů, např. bohoslužby, adorace...). Koná-li se bohoslužebné shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry.

Jiné (neliturgické) organizované akce a setkání podle odst. 16 aktuálního mimořádného opatření umožněny nejsou.

Open post

Diskuse nad proměnou farnosti

Tři besedy inspirované knihou Proměna farnosti se uskuteční v termínech 7. 4., 21. 4. a 5. 5. 2021 od 19:00 hodin formou online setkání. Farníci, které téma zajímá (nebo dokonce měli knihu již v ruce) a rádi by se přidali do diskuze, se mohou přihlásit Marii Knappové na email: m.knappova@gmail.com. Prostřednictvím mailu budou rozesílány odkazy na setkání. Více informací je k v níže uvedeném článku.

Těšíme se na spolupráci a Vaše podněty!

 

Zpravodaj 3/2021

Milí farníci, možná by se na první přečtení mohlo zdát, že téma „proměna“ není v naší farnosti v současné době rozhodně aktuální, přesto s podnětem k otevřené diskuzi přicházím. Doufám, že přinese své plody třeba právě v čase, kdy se budeme moci opět bezstarostně setkávat. Dovolte mi, abych vám přiblížila, o co jde.

Asi před dvěma lety se dostala některým z vás do ruky kniha Proměna farnosti kanadského katolického kněze Jamese Mallona. Tenkrát bylo cílem oslovit skupinu „předskokanů“, kteří tuto jinde velmi propagovanou knihu přečtou a společně se nad ní zamyslí. V druhém kole četla knihu naše pastorační rada a své závěry také společně probrala. Obsah knihy nás z velké většiny nadchl a přivedl na myšlenku šířit její sdělení dál. Jaké? James Mallon popisuje život a fungování zdravého farního společenství, ve kterém se každý setkává s Kristem, je přijímán a zahrnován do církve – a sám se do ní podle svých možností a darů zapojuje. Mallon poukazuje i na to, v čem dnes společenství mohou zůstávat stagnujícími či dokonce proč někteří lidé církev opouštějí. Společenství má podle něj mít oslovující charakter pro nové členy a zároveň být natolik živé a povzbudivé pro členy uvnitř něj. Autor apeluje na to, že by farnost měla mít svou vizi, za kterou chce jít. Docílit bychom jí mohli naplňováním hodnot, vhodným zapojením farníků, snahou plnit naše očekávání a podobně. Kniha nabízí spoustu cest a představuje výsledky z farností, kde se pokusili proměnu uskutečnit. Pojďme se zamyslet nad naším společenstvím a zkusme si uvědomit, že proměna začíná u každého z nás. Základní vizi máme od P. Jendy Uhlíře a rádi bychom se podívali na farnost z pohledu zmiňované knihy, a zhodnotili, jak se našemu společenství daří a co bychom mohli zlepšovat, abychom vize dosahovali a zároveň se cítili dobře. Pojďme si o tom společně popovídat!

Scroll to top