Open post

Příměstský farní tábor na klášterní zahradě

Jeden týden (17. 8. - 21. 8. 2020) v rámci letních prázdnin je pro děti připraven každodenní program na zahradě kláštera sv. Voršily. V případě nepříznivého počasí se bude konat v prostorách církevního gymnázia. Sestává ze zábavných, vzdělávacích i duchovních aktivit, posiluje vztahy mezi dětmi.
Tábor je určen pro školní děti od 6 do 11 let. Přihlášky najdete v únorovém farním zpravodaji. Vyplněné je směřujte do farní kanceláře v papírové podobě nebo na e-mail Patricii Koubské (patricie.koubska@khfarnost.cz, tel.: 723 234 931).

 

 

Open post

Kutnohorské léto v chrámu sv. Barbory

Chrám svaté Barbory vás zve i o letošních prázdninách pod své klenby, kde budete moci zažít jedinečnou atmosféru večera provoněného kadidlem a osvětleného svíčkami. Čeká vás prohlídka přízemí i vyšších pater katedrály včetně ukázky hry na varhany. Z vnitřní galerie budete moci obdivovat jak Riedovo mistrovské zaklenutí chrámových lodí, tak důmyslný vnější opěrný systém katedrály. Průvodce vám vyloží nejen historii chrámu, ale také hlubokou symboliku a duchovní obsah této nádherné stavby.

Prohlídky probíhají každou středu a čtvrtek od 1. července do 20. srpna 2020
Začátek prohlídky ve 20:00 hodin, doba trvání cca 2 hodiny

Vstupné: základní – 190,- Kč; snížené (studenti od 15 do 26 let) – 120,- Kč; děti do 15 let v doprovodu alespoň jedné platící osoby zdarma. Před představením lze zakoupit vstupenky v Informačním centru u chrámu sv. Barbory pouze zbývající do celkové kapacity 70 osob.

Kontakt: Infocentrum u chrámu sv. Barbory; tel.: 327 515 796, 775 363 938; e-mail: info@khfarnost.cz

Více informací festivalu Kutnohorské léto najdete zde.

 

Scroll to top