Oslava svaté Barbory – poutní mše svatá

4. prosince si připomínáme svatou Barboru, patronku našeho města.
Přijměte pozvání na slavnostní mši svatou dne 4. 12. v 18 hodin v chrámu sv. Barbory.

Svatá Barbora žila v Turecku kolem roku 300. Tehdy byli křesťané pronásledovaní a za svou víru umírali. Podle legendy byla Barbora jedinou dcera v rodině bohatého kupce. Tajně se seznámila s Ježíšovým učením a toužila žít podle něj. Její otec s tím ale nesouhlasil a nechal ji uvěznit v kamenné věži. Barboře se podařilo nechat se tam potají pokřtít. Pak ale musela utéct. Když ji chytili, byla uvržena do vězení, kde velmi trpěla a nakonec byla pro svou věrnost ve víře popravena.

 

 

 

Scroll to top