Biřmování

Chcete přijmou svátost křesťanské dospělosti?

Co je biřmování ?

  • svátost křesťanské dospělosti, kterou člověk říká ano svému křtu
  • při této svátosti člověk přijímá obdarování Ducha Svatého a má se stát zodpovědnějším ve své víře

Svátost biřmování dokončuje to, co započal křest. Dělá z člověka dospělého křesťana, odpovědného za svoji víru a za svědectví, které vydává svému okolí. Takovému člověku se dostává zvláštní pomoci Ducha Svatého také při nalézání místa v životě.

Kdo může tuto svátost přijmout?
Tuto svátost lze zpravidla přijmout po dovršení 15 let.

Chcete být biřmováni? Vyplňte PŘIHLÁŠKU ZDE a pošlete (do konce září) na jaroslav.bouska@khfarnost.cz nebo kontaktujte kněze naší farnosti:
P. Vladislav Brokeš
+ 420 731 402 221
vladislav.brokes@khfarnost.cz www.khfarnost.cz

Scroll to top