Adorace v kostele sv. Jakuba

Adorace před Nejsvětější svátostí se koná každý čtvrtek od 19:00 do 20:00 v kostele sv. Jakuba.

Slovo adorace pochází z latinského adoratio, což znamená klanění... Sloužit a klanět se jedinému a nejvyššímu Bohu osvobozuje člověka od všech možných vlivů v životě.  Jak strávit čas při adoraci? Při adoraci nemusíte dělat mnoho, její síla tkví právě v tom, že na chvíli nic neděláme. V tichosti můžeme celým srdcem hluboce přemýšlet o Ježíši. Tím, že takto setrváme, projevujeme, že bez Něho nemůžeme žít.

 

Scroll to top