Návštěvníci vánočních bohoslužeb přispěli na pomoc znevýhodněným dětem

Návštěvníci vánočních bohoslužeb přispěli na pomoc znevýhodněným dětem

Během vánočních svátků měli návštěvníci kostela svatého Jakuba a účastníci bohoslužeb v chrámu svaté Barbory možnost podpořit svým příspěvkem kutnohorské charitní Středisko Na Sioně. Při půlnoční mši se vybralo 13 374 Kč, při silvestrovské mši 14 159 Kč, do pokladničky v sošce anděla, která stála celé svátky u betléma v kostele svatého Jakuba, lidé naházeli 29 140  Kč. Celkový výtěžek sbírky je tedy 56 673 Kč.

Částka byla předána pracovníkům charity, kteří ji využijí na vylepšení prostředí, ve kterém poskytují sociální službu Rané péče a Aktivizační službu Spolu Na Sioně. „Středisko sídlí v komplexu starších technických budov bývalé pojišťovny, které nejsou dostatečně zatepleny. Některé místnosti je obtížné vytopit a vytvářejí se v nich plísně, takže v zimních měsících zde nemůžeme s dětmi pracovat. Nejnaléhavěji je potřeba zateplit štít a vyměnit staré luxfery za plastové okno, což nám náš rozpočet nedovoluje. Proto si velmi vážíme této pomoci a věříme, že příští zimu už budou naši malí klienti a jejich rodiče přicházet do lepšího prostředí,“ uvedla Tereza Šedivcová, vedoucí Střediska Na Sioně.

Tradice vánoční pomoci potřebným má v kutnohorských kostelích už několik let podobu sbírky na konkrétní účely. V minulých šesti letech jsme vybranými prostředky podpořili Azylový dům pro matky v tísni v Hamrech u Hlinska. Tentokrát peníze pomohou přímo v Kutné Hoře: znevýhodněným dětem, které potřebují speciální péči a podporu, a jejich rodinám.

„Rád bych poděkoval dárcům za jejich štědrost, se kterou do sbírky přispěli, a obecně všem návštěvníkům bohoslužeb za setkání, ze kterých jsem načerpal mnoho radosti. Přeji všem, aby nás tato radost provázela celý rok,“ doplnil P. Vladislav Brokeš, kutnohorský arciděkan.

 

V Kutné Hoře 17. ledna 2023

Kateřina Grenarová
pastorační asistentka
t: +420 739 036 987 | e: katerina.grenarova@khfarnost.cz

Scroll to top