Křest dospělých

Toužíte po křtu nebo hledáte cestu k Bohu? 

Co je křest?

  • završení období hledání, práh na cestě životem nebo start do nového života
  • základ křesťanského života, brána ke svátostem nebo odpuštění hříchů
  • těsné přátelství s Kristem

Mnozí dospělí přicházejí v určitých etapách svého života a touží po bližším vztahu s Bohem, byť tuto touhu mohou formulovat různě. Mnozí mají za sebou dlouholetá hledání a možná i určitá ztroskotání, mnozí teprve nedávno ucítili jakousi "životadárnou vůni" a hledají její zdroj. Některé inspiroval život a poselství Ježíše z Nazareta, se kterým se setkali v Bibli, prostřednictvím filmu, obrazů, literatury, umění. Mnohé přivedl příklad jejich blízkých.

Pokud se pro křest rozhodne dospělý člověk, je důležité, aby jej řádně zvážil a dobře se na takto významný životní krok připravil.

Jak probíhá příprava?

  • Příprava na křest v naší farnosti trvá zpravidla jeden rok, ale je možné ji rozložit i na delší časový úsek. Křest se pak podle starobylého zvyku uděluje o velikonoční noci.
  • Příprava nezahrnuje jen vzdělávání nebo zprostředkování informací. Jde také o duchovní proces, vstup do života modlitby a poznávání živého Boha.
  • V určité chvíli jsou všichni žadatelé pozváni ke vstupu do „katechumenátu“. Tento krok ještě nezavazuje k povinnosti být pokřtěn, ale umožňuje žadateli získat větší duchovní podporu společenství církve. K přípravě patří řada modliteb a drobných obřadů.

Chcete být pokřtěni nebo máte jiné otázky ohledně víry? Kontaktujte kněze naší farnosti:

P. Vladislav Brokeš
+ 420 731 402 221
vladislav.brokes@khfarnost.cz

První setkání zájemců se uskuteční 1. 10. v 16:30 na arciděkanství.

Scroll to top