Modlitba za zemřelé

Slavnost Všech svatých a Vzpomínku na všechny věrné zemřelé budeme slavit v kostele Všech svatých na hřbitově. V oba dny zde bude mše svatá od 17:00, ve středu na ni naváže i tradiční pobožnost na hřbitově. Pokud byste chtěli připojit prosbu za své zemřelé příbuzné či přátele ke společné modlitbě při mši svaté, kontaktujte do 31. října Jaroslava Boušku (e-mail: jaroslav.bouska@khfarnost.cz, tel.: 731 604 607).
V úterý 1. listopadu bude také možnost přijít na mši svatou pro děti, kterou budeme slavit od 16:00 v kostele Matky Boží, a ve středu 2. listopadu na studentskou mši plánovanou od 10:00 v klášterním kostele

Odpustky, které je běžně možné získat v dušičkovém týdnu od 1. do 8. listopadu spojené s návštěvou hřbitova, je letos, stejně jako v předchozích leteceh (a až do roku 2026) možné získat také v týdnu před dušičkami od 25. 10. do 31. 10.

Podmínky:
Nemožnost navštívit hřbitov v běžném týdnu modliteb za zemřelé od 1. do 8. listopadu;
v daný den
- návštěva hřbitova,
- modlitba za zesnulé,
- modlitba na úmysl Svatého Otce,
- vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
- svaté přijímání;
a v okruhu těchto dní svátost smíření.

Scroll to top