Svatodušní vigilie

Letnice neboli slavnost Seslání Ducha Svatého či Svatodušní svátky jsou křesťanským svátkem, který se slaví 50 dnů po Velikonocích a 10 dnů po Nanebevstoupení Páně.  Letos tato slavnost připadá na neděli 23. května.

V předvečer této slavnosti, 22. května, budeme slavit vigilii od 18 hodin v chrámu sv. Barbory. Při této mši svaté budou pokřtěni a biřmováni naši katechumeni.

Mše svatá bude přenášena online na YouTube kanále farnosti.

Scroll to top