Posvícení v kostele sv. Jakuba

Přijměte srdečné pozvání na posvícenský víkend, při kterém oslavíme třicet let svobody v naší zemi.

Sobota 19. října

10:00 - 24:00 - otevřen kostel sv. Jakuba

18:30 - pěší pouť po trase běhu pro zvon

21:00 - 24:00 - adorace před Nejsvětější svátostí

Neděle 20. října

9:00 - slavnostní posvícenská mše svatá v kostele sv. Jakuba

13:00 - běh pro zvon

Scroll to top