Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě – záchrana venkovské památky

 

 

Realizátor projektu:

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora

Číslo projektu:

KU-CH1-073

Cílová skupina:

Děti a mládež (0-17 let), Veřejnost

Partner projektu z donorského státu:

Den norske kirke, Kirkeradet

Partner projektu z ČR:

Obec Grunta, Muzejní a vlastivědný spolek "Včela Čáslavská", Dvouletá katolická střední škola a mateřská škola, Církevní mateřská škola sv. Jakuba v Kutné Hoře

Status:

V procesu (05/2021 – 04/2024)

Celkové výdaje:

42 813 380 Kč

Výše grantu:

38 532 042 Kč (90 %)

Místo realizace projektu:

Středočeský kraj

Cílem projektu je záchrana kostela Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě, který je významnou neorománsko-secesní kulturní památkou a je jednou z největších a nejhodnotnější venkovských staveb tohoto typu. Hlavní podstatou problému je havarijní stav této památky. Kostel je zásadně staticky narušen. Umělecky nejzajímavější a nejcennější z celého kostela je jeho vnitřní nástěnná výmalba, která nemá na českém venkově obdoby.

Záchrana kostela spočívá v provedení stavebních a restaurátorských prací, čímž dojde k obnově kostela, který bude mít v prvé řadě stabilizované podloží a základy, aby nedocházelo k rozšiřování statických poruch a možnému následnému zřícení. Opravené budou krovy hlavní lodi, presbytáře a věží, střešní krytina na věžích bude měděná. Sanované bude nyní vlhké zdivo v interiéru v oblasti soklu, v rozsahu nezbytného statického zajištění zdiva bude obnovena vnější fasáda a zapraveny budou trhliny ve stěnách, klenbách a podlaze. Restaurátorsky opraveny budou kamenné prvky v interiéru, vrcholové kříže, vitráže oken na fasádě. Rekonstruovaná bude elektroinstalace a osvětlení interiéru. Kostel bude mít také elektronické a protipožární zabezpečení. Zrestaurovaná bude vnitřní celoplošná výmalba.

Cílíme na zpřístupnění a prezentaci kulturního bohatství naší země místní komunitě i širší veřejnosti ve spolupráci s partnerem obcí Grunta. Zrealizujeme bilaterální aktivitu s norským partnerem formou spolupráce na téma otevření kostela jako církevní budovy pro všechny a jeho nového využití v podmínkách současné společnosti. S přispěním partnerů Církevní mateřské školy sv. Jakuba v Kutné Hoře a Dvouleté katolické střední školy a mateřské školy vytvoříme edukační programy, jejichž cílem je zapojení dětí a mládeže jako důležité součásti pro zachování kulturního dědictví a přispívání k národní a kulturní identitě. V partnerství s Muzejním spolkem „Včelou Čáslavskou“ zrealizujeme přednášku a leták, který zvýší informovanost o kulturní památce, její obnově a podpoře z fondů EHP.

PRŮBĚH OPRAV

« z 65 »

 

 

 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ OPRAV

« z 10 »

Scroll to top