speciální komentovaná prohlídka, 45 minut
omezený počet osob: max. 20 lidí ve skupině

Vystoupejte po uzoučkém gotickém schodišti až na venkovní ochoz stanové střechy chrámu. Prohlédněte si zblízka kamenickou výzdobu, prozkoumejte oblouky a fiály opěrného systému, rozhlédněte se do kraje. Zaposlouchejte se do příběhu výstavby chrámu. Dotkněte se díla rukou našich předků a nechte na sebe působit poselství, které nám zanechali a které v této výšce promlouvá docela jinak než dole při zemi.
Pro bližší informace o ceně volejte zde

 

 

Scroll to top