TESTOVACÍ STRÁNKA

Svatba

Věříme, že láskyplný vztah mezi mužem a ženou je odrazem Boží lásky a věrnosti. Když své životy spojí před Bohem, ve svátosti manželství, dostanou novomanželé tolik jeho pomoci, kolik jí budou potřebovat, aby spolu zůstali věrně v radosti i bolesti po celý život a aby oba byli schopni společně nést povinnosti v manželství a rodině.

Podmínky uzavření sňatku v chrámu sv. Barbory a dalších kostelích ve farnosti

V chrámu sv. Barbory a dalších vysvěcených kostelích v kutnohorské farnosti probíhají pouze církevní svatební obřady. Základní podmínkou k uzavření církevního sňatku je to, že alespoň jeden ze snoubenců je pokřtěný katolík. Jsou-li manželé oddáni civilně a touží po svátostném manželství, mohou požádat o tzv. konvalidaci. Bližší vysvětlení podmínek konání církevního svatebního obřadu podá arciděkan P. Jan Uhlíř.

Rezervace data svatby je nutná alespoň v tříměsíčním předstihu, předpokládá volný termín a souhlas arciděkana, P. Jana Uhlíře. V případě zájmu ho neváhejte kontaktovat. (odkaz na stránku Kontakty > Duchovní správa

Podmínky uzavření sňatku v kapli Božího těla

V kapli Božího těla může proběhnout civilní nebo církevní svatební obřad. Rezervace data svatby je nutná minimálně v půlročním předstihu, předpokládá volný termín. Obraťte se na sekretariát farnosti, Mgr. Jaroslava Boušku. (odkaz na stránku Kontakty > Farní kancelář)

Křest

Svátost křtu je základem křesťanského bytí, vstupní branou k plnému životu s Bohem. Ve křtu jsme osvobozeni od hříchu a stáváme se Božími dětmi.

Přijetí svátosti křtu dospělým člověkem předchází určitá doba příprav, během které uchazeč prohlubuje svou víru a poznává život společenství církve. V případě křtu dítěte je potřebné, aby přípravu absolvovali rodiče.

Pokud vás zajímá více, uvažujete o přijetí svátosti křtu nebo chcete nechat pokřtít své dítě, nebojte se osobně kontaktovat arciděkana P. Jana Uhlíře. (odkaz na stránku Kontakty > Duchovní správa)

Zpovídání

Ve svátosti smíření neboli svaté zpovědi svěřujeme do Božích rukou celý svůj život s prosbou o odpuštění našich chyb a vyplnění slabých oblastí našeho duchovního života i mezilidských vztahů Boží láskou. Je to posila v boji proti zlu, které nás ničí.

Kněz je pouze prostředníkem tohoto odpuštění a posily. Je vázán slibem absolutní mlčenlivosti o tom, co se během svátosti smíření dozvěděl.

Svátost smíření lze v našich kostelích přijmout vždy zhruba půl hodiny před večerní mší svatou a také každý první pátek v měsíci od 17 do 18 hodin. V případě potřeby domluvit se individuálně neváhejte kontaktovat některého z kněží. (odkaz na stránku Kontakty > Duchovní správa)

Hledání Boha a odpovědí na existenciální otázky

Duchovní život bývá připodobňován k cestě, jejíž cíl máme někdy jasně před sebou, jindy je však zahalen v jakési mlze nebo za mnoha překážkami. Život znamená hledání a přináší řadu různých otázek a těžkých rozhodnutí. Ať už člověk věří v Boha, jen tuší, že existuje a možná mu chce něco sdělit, nebo má úplně jinou představu o tom, co nás přesahuje, tyto otázky a hledání odpovědí jsou velmi důležitou součástí zdravého „duchovního životního stylu“.

Naši duchovní jsou připraveni s vámi hovořit, pomoci vám hledat odpovědi, nabídnout duchovní útěchu, vyslechnout vaši kritiku na adresu církve. Pokud máte zájem o takový rozhovor, neváhejte se na ně obrátit a domluvit si schůzku. (odkaz na stránku Kontakty > Duchovní správa)

Prostor pro diskusi a hledání odpovědí nabízí také kurz Alfa, který se v naší farnosti koná každý rok na podzim. Více informací o aktuálním nebo chystaném kurzu najdete zde. (odkaz na stránku Farnost > Aktivity a společenství > Kurz Alfa)

Duchovní posila nemocných

Kněží a další dobrovolníci za farnosti pravidelně docházejí do místní nemocnice (zejména na oddělení LDN), aby podali nemocným svaté přijímání a popovídali si s nimi. Navštěvují také dlouhodobě nemocné a staré lidi, kteří zůstávají doma nebo v domově důchodců. Pokud víte o někom, kdo je nemocný a přál by si návštěvu duchovního, dejte nám prosím vědět.

Zvláštní posilu pak mohou nemocní nebo staří lidé načerpat ve svátosti nemocných. Ta působí zejména jako duchovní povzbuzení a uzdravení duše, Bůh však skrze tuto svátost uzdravuje i tělo, pokud to prospěje spáse duše.

Svátost (neboli pomazání) nemocných lze udělit v kostele při mši i mimo mši svatou, doma, v nemocnici, v domově důchodců, kdekoliv, kde se nemocný nachází a kde k němu může kněz přijít. Pokud chcete přijmout svátost nemocných, s důvěrou se obraťte na některého z duchovních naší farnosti. Můžete také tuto svátost nabídnout svým blízkým a zavolat k nim kněze. (odkaz na stránku Kontakty > Duchovní správa)

Křesťanský pohřeb

Církev chápe pohřeb zesnulého jako službu lásky, jako prokázání úcty a vyjádření naděje na vzkříšení. Pohřeb je zároveň důležitý i pro pozůstalé, kteří se při něm mohou důstojně rozloučit s milovaným člověkem.

Křesťanský pohřeb se skládá z obřadu rozloučení v kostele, průvodu na hřbitov, vysvěcení hrobu a uložení ostatků. Součástí katolického pohřbu může být mše svatá, buď před cestou na hřbitov, anebo po pohřbu (tzv. zádušní mše). Katolický pohřeb se může konat také v krematoriu.

Pokud máte zájem o službu křesťanského pohřbu, s důvěrou se obraťte na některého z místních duchovních. (odkaz na stránku Kontakty > Duchovní správa)

Svítilnou mým nohám je tvé slovo a světlem na mé stezce. (Žl 119,105)

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora


Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora

tel.: 327 512 115 (kancelář arciděkanství)
tel.: 327 515 796, 775 363 938 (Infocentrum u chrámu sv. Barbory)

IČ: 46403523, DIČ: CZ46403523 

číslo účtu: 441774319/0800
datová schránka: w2nhuj7

 

Duchovní správa


 P. Bc.Th. Jan Uhlíř, arciděkan
tel.: 777 339 233
e-mail: jan.uhlir@khfarnost.cz

Mgr. Dmytro Romanovský, jáhen 
tel.: 603 565 676
e-mail: dmytro.romanovsky@khfarnost.cz

P. JUDr. Jan Mařík, kněz žijící ve farnosti

 

Farní kancelář


Mgr. Jaroslav Bouška, sekretariát
tel.: 731 604 607
e-mail: jaroslav.bouska@khfarnost.cz

Bc. Julie Němcová, provozní a ekonomický správce
tel.: 731 604 076
e-mail: julie.nemcova@khfarnost.cz

Ing. Magdaléna Bořilová, účetní
tel.: 777 950 866
e-mail: magdalena.borilova@khfarnost.cz

Ing. Soňa Telecká, technická správa památek
tel.: 732 653 055
e-mail: sona.telecka@khfarnost.cz

 

Chrám svaté Barbory a infocentrum


Infocentrum u chrámu sv. Barbory
Barborská 685, 284 01 Kutná Hora
tel.: 327 515 796, 775 363 938
e-mail: info@khfarnost.cz

Ing. Kamila Dostálová, vedoucí informačních služeb
tel.: 603 577 736
e-mail: kamila.dostalova@khfarnost.cz

Bohoslužby

Bohoslužeb se v chrámu svaté Barbory můžete zúčastnit:

 • každou neděli v 7:00
 • každou adventní středu v 18:00
 • na Boží hod vánoční v 9:00
 • na Silvestra v 16:00
 • každou postní středu v 18:00
 • na Boží hod velikonoční v 9:00
 • o Slavnosti Božího těla v 9:00
 • při Kutnohorském stříbření v 9:30
Pravidelná otevírací doba

 

 • Duben až říjen denně 9:00 – 18:00
 • Listopad a prosinec denně 10:00 – 17:00
  (24. 12. zavřeno)
 • Leden a únor denně 10:00 – 16:00
 • Březen denně 10:00 – 17:00

Při plánování návštěvy chrámu věnujte pozornost aktuálním výjimkám z otevírací doby.

Vstupné a nabízené služby

Prohlídkový okruh chrámu sv. Barbory: přízemí a empory (vnitřní galerie v patře) chrámu, kaple Božího těla

 • Dospělí 120 Kč
 • Senioři od 65 let a studenti od 15 do 26 let 90 Kč
 • Děti od 6 do 15 let a držitelé průkazu ZTP 50 Kč
 • Děti do 6 let 0 Kč

Zvýhodněná trojvstupenka: prohlídkový okruh chrámu sv. Barbory (včetně empor a kaple Božího těla), katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele a kostel Všech svatých (kostnice) v Sedlci

 • Dospělí 220 Kč
 • Senioři od 65 let a studenti od 15 do 26 let 155 Kč
 • Dětem od 6 do 15 let a držitelům průkazu ZTP doporučujeme zakoupit vstupenky do jednotlivých objektů zvlášť.
Další služby

Zapůjčení textu o historii chrámu (v různých jazycích) zdarma

Zapůjčení audioprůvodce 40 Kč

 • Prohlídka s průvodcem (příplatek ke vstupnému) 390 Kč (česky)
  - nutno rezervovat alespoň dva týdny předem 490 Kč (anglicky)
  - prohlídka trvá cca 45 minut
  - pro skupinu maximálně 45 osob
 • Výklad pro školní skupiny (příplatek ke vstupnému) 200 Kč
  - vstupné podle věku a počtu žáků či studentů ve výši uvedené v základním ceníku
  - na skupinu 25 žáků či studentů připadá jedna osoba pedagogického dozoru zdarma; ostatní doprovod platí vstupné ve stejné výši jako žáci nebo studenti
  - nutné rezervovat alespoň dva týdny předem

Prohlídka chrámu mimo pravidelnou otevírací dobu kontaktujte nás pro cenovou nabídku

WC (i bezbariérové) najdete v infocentru v těsné blízkosti chrámu

Bezbariérový přístup je zajištěn pouze do přízemí chrámu; schodiště na emporu nedisponuje bezbariérovým opatřením. Děkujeme za pochopení.

Konání svatebního obřadu bližší informace najdete zde

Pronájem a badatelská činnost

Pokud máte zájem v chrámu 

 •  uspořádat koncert či jinou vhodnou kulturní akci,
 •  natáčet reportáž, film, rozhlasový nebo televizní pořad,
 •  pořizovat profesionální fotografie,
 •  hledat podklady a inspiraci pro své studium či vědeckou práci,
 • kontaktujte nás alespoň s dvoutýdenním předstihem:

Jaroslav Bouška Gabriela Kratochvílová

 • tel.: 731 604 607
 • e-mail: Jaroslav.bouska@khfarnost.cz

Gabriela Kratochvílová

 • tel.: 730 184 411
 • gabriela.kratochvilova@khfarnost.cz
Kalendář

UPRAVÍ SE PO ZHOTOVENÍ KALENDÁŘE

Fotogalerie

UPRAVÍ SE PO ZHOTOVENÍ FOTOGALERIE

Virtuální prohlídka

Exteriér a Interiér

Péče o památku

fotky z průběhu oprav

2017

010.2 Červen 2017

010.2 Červen 2017, program Noci kostelů

010.1 Duben 2017 010.0 Únor 2017

2016

09.4 Listopad 2016 09.3 Září 2016

09.2 Červen 2016 09.1 Březen 2016

09.0 Únor 2016 09.0 Únor 2016, Postní almužna 2016

2015

08.4 Listopad (advent) 2015

08.3 Září 2015 08.2 Červen 2015

08.1 Duben 2015 08.0 Únor 2015

08.0 Únor 2015, dotazník Dobrovolník ve farnosti

2014

07.4 Listopad (advent) 2014

07.3 Září 2014

07.2 Červen 2014

07.1 Duben 2014

07.0 Únor 2014

2013

06.4 Prosinec 2013

06.3 Září 2013

06.2 Červen 2013

06.1 Březen 2013

06.0 Únor 2013

2012

05.4 Listopad 2012

05.4 Listopad 2012, závazná přihláška na pouť do Říma

05.3 Září 2012

05.2 Květen 2012

05.2 Květen 2012, Program Noci kostelů

05.1 Duben 2012

05.0 Únor 2012

05.0 Únor 2012, úplný článek o návštěvě u malé sestry Radky Loudové

2011

04.4 Listopad 2011

04.3 Září 2011

04.2 Červen 2011

04.1 Duben 2011

04.0 Březen 2011

04.0 Březen 2011, Zpovědní zrcadlo

2010

03.5 Listopad 2010

03.5 Listopad 2010, úplný rozhovor s JUDr. Gustavem Svěrákem

03.4 Září 2010

03.3 Červen 2010

03.2 Květen 2010

03.2 Květen 2010 Příloha

03.1.2 Březen 2010

03.1 Listopad 2010

03.0 Únor 2010

03.1 Listopad 2010 úplný rozhovor s JUDr. Gustavem Svěrákem

2009

02.4 Listopad 2009

02.3 Září 2009

02.3 Září 2009 Příloha

02.2 Červen 2009

02.1 Duben 2009

02.1 Duben 2009 Příloha

02.0 Únor 2009

2008

01.4 Listopad 2008

01.3 Září 2008

01.2 Červenec 2008

01.0 Květen 2008

Dobrovolné služby ve farnosti

Kontakt na koordinátora, popis obsahu služby, odkaz na editovatelný soubor, fotky.

  MINISTRANTI

Kontakt na koordinátora, popis obsahu služby, odkaz na editovatelný soubor, fotky.

LEKTOŘI

Kontakt na koordinátora, popis obsahu služby, odkaz na editovatelný soubor, fotky.

PŘÍMLUVY

Kontakt na koordinátora, popis obsahu služby, odkaz na editovatelný soubor, fotky.

 NEMOCNÍ

Kontakt na koordinátora, popis obsahu služby, odkaz na editovatelný soubor, fotky.

MODLITBA

Kontakt na koordinátora, popis obsahu služby, odkaz na editovatelný soubor, fotky.

Kurzy Alfa
Četba SZ/NZ
Výuka náboženství
Pastorační rada
Členové, stanovy, zápisy z jednání.
Ekonomická rada
Členové, stanovy: Fivissius ata nubanatus cunadatusio creditum in creditonium.

Fotogalerie

název a dvě věty o akci

FARNOST TŘEBONÍN

Historie kostelů, bohoslužby pravidelně tehdy a tehdy, pro aktuální rozpis odkaz na ohlášky, odkaz na kontakty.

FARNOST BIKÁŇ

Historie kostelů, bohoslužby pravidelně tehdy a tehdy, pro aktuální rozpis odkaz na ohlášky, odkaz na kontakty.

Scroll to top