Synoda o synodalitě 2021-2023

Přijď, Duchu svatý. Ty, který probouzíš nové jazyky a vkládáš nám do úst slova života, chraň nás, abychom se nestali muzejní církví, která je krásná ale němá, s velkou minulostí a malou budoucností. Přijď mezi nás, abychom se v synodální zkušenosti nenechali přemoci zklamáním, nerozředili proroctví, abychom vše nezredukovali na neplodné diskuse. Přijď, Svatý Duchu lásky, otevři naše srdce, abychom naslouchali. Přijď, Duchu svatosti, obnov svatý lid věrný Bohu. Přijď, Duchu Stvořiteli, a obnov tvář země.

papež František, 9. října 2021, zahájení synodálního procesu

Synodální proces v naší farnosti 2022

V naší farnosti je možné účastnit synodálního procesu vytvořením nebo zapojením do některé ze skupin, které se v lednu a únoru třikrát setkají k rozhovoru, modlitbě a sdílení v Duchu svatém.

  • 9. ledna: Jak probíhá setkání ve skupině: svědectví členů pastorační rady farnosti
  • do 16. ledna: Možnost přihlásit se a zapojit do skupin, vybrat si téma
  • do 25. února: Hlavní proces sdílení ve skupinách
  • 25. února: Termín pro odevzdání výstupů ze skupin
  • 3. března: Pastorační rada farnosti zpracuje odevzdané výstupy ze skupin
  • 13. března: Slavnostní zakončení farní etapy synodálního procesu, prezentace závěrů odeslaných na diecézní úroveň

Se zapojením do synodálního procesu nám pomáhá prostorová instalace v kostele sv. Jakuba

Materiály k synodě ke stažení

Naše společná cesta má být vedena modlitbou, skutečným setkáním a sdílením. Při setkáních ve skupinách se budeme snažit opravdově naslouchat bratřím a sestrám, a zejména Duchu svatému. Je potřeba ve vlastním nitru vytvářet prostor k tomu, aby druzí mohli sdělit, co mají na srdci. Aby skrze ně, skrze slova Písma a skrze ticho v rozjímání mohl zaznít hlas Ducha svatého. Máme naslouchat bez předsudků, bez unáhlených soudů. Máme naslouchat všem, nikdo nesmí být vyloučen. Společně máme rozlišovat, kudy máme jít a k čemu nás Duch svatý volá. Toto sdílení je také příležitostí poznávat osobní dary každého z nás a hledat jejich využití pro dobro církve a celého světa.

Kontakt

Koordinátorkou synodálního procesu v naší farnosti je Marie Slavotínková, zájemci o bližší vysvětlení myšlenky a procesu synody nebo o zapojení či vytvoření skupin ji mohou kontaktovat na telefonu 720 377 072 nebo e-mailu slavotinkova@seznam.cz.

Přihlásit se do skupiny a vybrat si téma je možné také přes následující formulář:

Scroll to top