Dětem ve věku zhruba od 11 do 14 let vede Eliška Šustková a Josefína Pazderová a schází je pravidelně jednou za 14 dní na arciděkanství. Setkání mají duchovní náplň, ale součástí jsou různé další sportovní, zábavné a vzdělávací aktivity.

Eliška Šustková
sustkova.eliska@cigykh.cz

Jednou za dva týdny se potkáváme na arciděkanství, abychom spolu strávili dopoledne – maminky (a občas i tatínkové) s dětmi v předškolkovém věku. Setkání zahajujeme společnou modlitbou, po ní tvoříme, svačíme, hrajeme si a povídáme.

Magda Setničková
+420 728 346 637
setnickova.magda@gmail.com

Ve spolču mládeže vítáme každého od zhruba 14 let. Pravidelně se scházíme na arciděkanství, jezdíme na duchovní obnovy, zpíváme ve schole, společně se účastníme různých akcí pro mládež a podnikáme spoustu dalších věcí.

 

S malými dětmi se nám sice málokdy podaří najít si společný čas na hlubší rozhovory a modlitby, ale zůstáváme v kontaktu, setkáváme se při různých příležitostech a alespoň jednou ročně společně odjedeme na víkendovou duchovní obnovu.

Kateřina Grenarová
+420 739 036 987
brehulka@gmail.com

Pravidelná setkání seniorů se konají na arciděkanství, společně se modlíme a hovoříme o nejrůznějších tématech. Svou přítomností naše setkání obohacuje pan kaplan. Několikrát do roka se vydáme na pouť nebo na společnou duchovní obnovu.

Marie Cvešprová
+420 739 156 358
marie.cvesprova@seznam.cz

Jsme malé společenství, které se schází k modlitbám a sdílení života z víry, hlásíme se k mezinárodnímu evangelizačnímu sdružení Koinonia Jan Křtitel. Společně čteme Boží slovo, chválíme Boha, hovoříme o tom, jak působí v našich životech, a modlíme se jedni za druhé.

 Martin Matyska
+420  605 189 160

Kluci, kteří slouží při liturgii u oltáře, se schází jednou za měsíc po nedělní mši svaté u Sv. Jakuba. Zváni jsou i ti, kteří by s ministrováním rádi začali. Tématem schůzek je liturgie a jednotlivé služby ministranta.

Jakub Čermák
+420  608 608 225
cermak.jaku@gmail.com

Protože ani sebelepší rodič nemůže své děti ochránit před všemi nebezpečími tohoto světa, scházíme se k modlitbě, abychom nejen své děti a vnoučata svěřovaly do ochrany všemohoucího Boha. Činíme tak s důvěrou a vědomím, že on je miluje ještě víc než my. Hlásíme se tak k celosvětovému hnutí Modlitby matek. 

Jitka Čermáková
+420 777 908 243

Jsme společenství mužů ve středním věku, většinou tátů od rodin. Setkáváme se ke společné četbě Bible, přemýšlíme o tom, co nám Boží slovo nabízí, a modlíme se. Čas od času spolu vyrazíme do přírody, každý rok jedeme na duchovní obnovu.

Ladislav Vokoun
+420 602 668 820
vokoun.ladislav@gmail.com

Scházíme se k modlitbě a chválám v Duchu svatém. Pravidelně také pořádáme večery chval v křesetickém kostele svaté Markéty. Rádi mezi sebou přivítáme kohokoliv, kdo by se chtěl společně s námi modlit.

Jiří Kuboš
+420 737 316 718
jiri.kubos@tiscali.cz

Hlásíme se k celosvětovému Hnutí fokoláre, které se snaží vnášet ducha rodiny do mezilidských vztahů. V Kutné Hoře se scházíme v domovech jednotlivých členů společenství, spolu se modlíme a sdílíme radosti i starosti, které prožíváme.

Zdena Hlavinková
+420 731 604 149
zdehlav@seznam.cz

Scroll to top