Společenství

Společenství dětí

Dětem ve věku zhruba od 10 do 14 let se pravidelně věnuje P. Jan Uhlíř, kterému pomáhají s přípravou programu dobrovolníci z řad společenství mládeže. Setkání mají duchovní náplň, ale součástí jsou různé další sportovní, zábavné a vzdělávací aktivity.

Kontakt: Terezie Cinerová
tel.: 731 023 901
e-mail: cinerovaterezie@seznam.cz

Společenství mládeže

Ve spolču mládeže vítáme každého od zhruba 14 let. Pravidelně se scházíme na arciděkanství, jezdíme na duchovní obnovy, zpíváme ve schole, společně se účastníme různých akcí pro mládež a podnikáme spoustu dalších věcí.

Kontakt: Ludmila Cinerová
tel.: 724 129 887
e-mail: cin.liduse@gmail.com

Společenství mladých rodin

S malými dětmi se nám sice málokdy podaří najít si společný čas na hlubší rozhovory a modlitby, ale zůstáváme v kontaktu, setkáváme se při různých příležitostech a alespoň jednou ročně společně odjedeme na víkendovou duchovní obnovu.

Kontakt: Kateřina Grenarová
tel.: 739 036 987
e-mail: brehulka@gmail.com

Setkání rodičů s malými dětmi

Jednou za dva týdny se potkáváme na arciděkanství, abychom spolu strávili dopoledne – maminky (a občas i tatínkové) s dětmi v předškolkovém věku. Setkání zahajujeme společnou modlitbou, po ní tvoříme, svačíme, hrajeme si a povídáme.

Kontakt: Lucie Grenarová
tel.: 736 409 972
e-mail: grenarovalucie@seznam.cz

Společenství seniorů

Pravidelná setkání seniorů se konají na arciděkanství, společně se modlíme a hovoříme o nejrůznějších tématech. Svou přítomností naše setkání obohacuje pan kaplan. Několikrát do roka se vydáme na pouť nebo na společnou duchovní obnovu.

Kontakt: Marie Cvešprová
tel.: 739 156 358
e-mail: marie.cvesprova@seznam.cz

Společenství mužů – Lectio divina

Jsme společenství mužů ve středním věku, většinou tátů od rodin. Setkáváme se ke společné četbě Bible, přemýšlíme o tom, co nám Boží slovo nabízí, a modlíme se. Čas od času spolu vyrazíme do přírody, každý rok jedeme na duchovní obnovu.

Kontakt: Ladislav Vokoun
tel.: 602 668 820
e-mail: vokoun.ladislav@gmail.com

Společenství žen – Biblické tance

Svoji vděčnost a důvěru v Boha vyjadřujeme tancem, který je jedinečným způsobem modlitby, do níž se zapojuje celé tělo. Jednoduchými figurami a rytmem lze vyjádřit hluboké emoce a myšlenky, choreografie nás zároveň spojuje v jedno společenství.

Kontakt: Monika Trdličková
tel.: 607 188 396
e-mail: monicatrd@seznam.cz

Modlitby matek

Protože ani sebelepší rodič nemůže své děti ochránit před všemi nebezpečími tohoto světa, scházíme se k modlitbě, abychom nejen své děti a vnoučata svěřovaly do ochrany všemohoucího Boha. Činíme tak s důvěrou a vědomím, že on je miluje ještě víc než my. Hlásíme se tak k celosvětovému hnutí Modlitby matek. 

Kontakt: Marie Otradovcová
tel: 720 285 283

Společenství Dílo Mariino – Hnutí fokoláre

Hlásíme se k celosvětovému Hnutí fokoláre, které se snaží vnášet ducha rodiny do mezilidských vztahů. V Kutné Hoře se scházíme v domovech jednotlivých členů společenství, spolu se modlíme a sdílíme radosti i starosti, které prožíváme.

Kontakt: Zdena Hlavinková
tel.: 731 604 149
e-mail: zdehlav@seznam.cz

Modlitební společenství v Křeseticích

Scházíme se k modlitbě a chválám v Duchu svatém. Pravidelně také pořádáme večery chval v křesetickém kostele svaté Markéty. Rádi mezi sebou přivítáme kohokoliv, kdo by se chtěl společně s námi modlit.

Kontakt: Jiří Kuboš
tel.: 737 316 718
e-mail: jiri.kubos@tiscali.cz

Společenství Dům modlitby

Jsme malé společenství, které se schází k modlitbám a sdílení života z víry, hlásíme se k mezinárodnímu evangelizačnímu sdružení Koinonia Jan Křtitel. Společně čteme Boží slovo, chválíme Boha, hovoříme o tom, jak působí v našich životech, a modlíme se jedni za druhé.

Kontakt: Martin Matyska
tel.: 605 189 160

Společenství ministrantů

Kluci, kteří slouží při liturgii u oltáře, se schází jednou za měsíc po nedělní mši svaté u Sv. Jakuba. Zváni jsou i ti, kteří by s ministrováním rádi začali. Tématem schůzek je liturgie a jednotlivé služby ministranta.

Kontakt: Jakub Čermák
tel.: 608 608 225
e-mail: cermak.jaku@gmail.com

Scroll to top