Členové PRF v období 2020 - 2024

Duchovní:
P. Vladislav Brokeš
Zvolení členové:
Anna Hylská
Marie Knappová
Tomáš Hladík
Jan Čermák
Radka Karelová
Delegovaní členové:
Marie Slavotínková (Církevní gymnázium v Kutné Hoře)
Robert Otruba (Oblastní charita Kutná Hora)
Barbora Křivohlavá (Církevní mateřská škola sv. Jakuba)
Jmenovaní členové:
Přemysl Jiřík

Lucie Grenarová

Pastorační rada, často nazývaná také farní rada, popřípadě farní pastorační rada, je v římskokatolické církvi poradní orgán duchovního správce určité farnosti. Jejím úkolem je podpora pastorační péče. Její postavení upravuje kánon 536 CIC.

Stanovy pastorační rady farnosti

Pastorační plán farnosti (2018)

Program jednání 29. 3. 2022 ZDE

Scroll to top