KŘEST

Svátost křtu je základem křesťanského bytí, vstupní branou k plnému životu s Bohem. Ve křtu jsme osvobozeni od hříchu a stáváme se Božími dětmi. Přijetí svátosti křtu dospělým člověkem předchází určitá doba příprav, během které uchazeč prohlubuje svou víru a poznává život společenství církve. V případě křtu dítěte je potřebné, aby přípravu absolvovali rodiče.

Pokud vás zajímá více, uvažujete o přijetí svátosti křtu jako dospělí nebo chcete nechat pokřtít své dítě, nebojte se osobně kontaktovat arciděkana P. Jana Uhlíře.

SVATBA

Věříme, že láskyplný vztah mezi mužem a ženou je odrazem Boží lásky a věrnosti. Když své životy spojí před Bohem, ve svátosti manželství, dostanou novomanželé tolik jeho pomoci, kolik jí budou potřebovat, aby spolu zůstali věrně v radosti i bolesti po celý život a aby oba byli schopni společně nést povinnosti v manželství a rodině.

V chrámu sv. Barbory a dalších vysvěcených kostelích v kutnohorské farnosti probíhají pouze církevní svatební obřady. Základní podmínkou k uzavření církevního sňatku je to, že alespoň jeden ze snoubenců je pokřtěný katolík. Jsou-li manželé oddáni civilně a touží po svátostném manželství, mohou požádat o tzv. konvalidaci. Bližší vysvětlení podmínek konání církevního svatebního obřadu podá arciděkan P. Jan Uhlíř. Rezervace data svatby je nutná alespoň v tříměsíčním předstihu, předpokládá volný termín a souhlas arciděkana, P. Jana Uhlíře. V případě zájmu ho neváhejte kontaktovat.

V kapli Božího těla může proběhnout civilní nebo církevní svatební obřad. Rezervace data svatby je nutná minimálně v půlročním předstihu, předpokládá volný termín. Obraťte se na sekretariát farnosti, Mgr. Jaroslava Boušku.

ZPOVÍDÁNÍ

Ve svátosti smíření neboli svaté zpovědi svěřujeme do Božích rukou celý svůj život s prosbou o odpuštění našich chyb a vyplnění slabých oblastí našeho duchovního života i mezilidských vztahů Boží láskou. Je to posila v boji proti zlu, které nás ničí. Kněz je pouze prostředníkem tohoto odpuštění a posily. Je vázán slibem absolutní mlčenlivosti o tom, co se během svátosti smíření dozvěděl. Svátost smíření lze v našich kostelích přijmout vždy zhruba půl hodiny před večerní mší svatou a také každý první pátek v měsíci od 17 do 18 hodin. V případě potřeby domluvit se individuálně neváhejte kontaktovat kněze naší farnosti.

DUCHOVNÍ POSILA NEMOCNÝM

Kněží a další dobrovolníci z farnosti pravidelně docházejí do místní nemocnice (zejména na oddělení LDN), aby podali nemocným svaté přijímání a popovídali si s nimi. Navštěvují také dlouhodobě nemocné a staré lidi, kteří zůstávají doma nebo v domově důchodců. Pokud víte o někom, kdo je nemocný a přál by si návštěvu duchovního, dejte nám prosím vědět. Zvláštní posilu pak mohou nemocní nebo staří lidé načerpat ve svátosti nemocných. Ta působí zejména jako duchovní povzbuzení a uzdravení duše, Bůh však skrze tuto svátost uzdravuje i tělo, pokud to prospěje spáse duše. Svátost (neboli pomazání) nemocných lze udělit v kostele při mši i mimo mši svatou, doma, v nemocnici (LDN či paliativní oddělení), v domově důchodců, kdekoliv, kde se nemocný nachází a kde k němu může kněz přijít. Pokud chcete přijmout svátost nemocných, s důvěrou se obraťte se na kněze naší farnosti. Můžete také tuto svátost nabídnout svým blízkým a zavolat k nim kněze.

POHŘEB

Křesťanský pohřeb Církev chápe jako službu lásky, jako prokázání úcty a vyjádření naděje na vzkříšení. Pohřeb je zároveň důležitý i pro pozůstalé, kteří se při něm mohou důstojně rozloučit s milovaným člověkem. Křesťanský pohřeb se skládá z obřadu rozloučení v kostele, průvodu na hřbitov, vysvěcení hrobu a uložení ostatků. Součástí katolického pohřbu může být mše svatá, buď před cestou na hřbitov, anebo po pohřbu (tzv. zádušní mše). Katolický pohřeb se může konat také v krematoriu. Pokud máte zájem o službu křesťanského pohřbu, s důvěrou se obraťte na našeho kněze. 

Scroll to top