Obřady a duchovní život_Fotobanka

Svatba

 

Věříme, že láskyplný vztah mezi mužem a ženou je odrazem Boží lásky a věrnosti. Když své životy spojí před Bohem, ve svátosti manželství, dostanou novomanželé tolik jeho pomoci, kolik jí budou potřebovat, aby spolu zůstali věrně v radosti i bolesti po celý život a aby oba byli schopni společně nést povinnosti v manželství a rodině.

 

Podmínky uzavření sňatku v chrámu sv. Barbory a dalších kostelích ve farnosti

V chrámu sv. Barbory a dalších vysvěcených kostelích v kutnohorské farnosti probíhají pouze církevní svatební obřady. Základní podmínkou k uzavření církevního sňatku je to, že alespoň jeden ze snoubenců je pokřtěný katolík. Jsou-li manželé oddáni civilně a touží po svátostném manželství, mohou požádat o tzv. konvalidaci. Bližší vysvětlení podmínek konání církevního svatebního obřadu podá arciděkan P. Jan Uhlíř.

Rezervace data svatby je nutná alespoň v tříměsíčním předstihu, předpokládá volný termín a souhlas arciděkana, P. Jana Uhlíře. V případě zájmu ho neváhejte kontaktovat

   

Podmínky uzavření sňatku v kapli Božího těla

V kapli Božího těla může proběhnout civilní nebo církevní svatební obřad. Rezervace data svatby je nutná minimálně v půlročním předstihu, předpokládá volný termín. Obraťte se na sekretariát farnosti, Mgr. Jaroslava Boušku(odkaz na stránku Kontakty > Farní kancelář)

 

 

Křest

 
 

Svátost křtu je základem křesťanského bytí, vstupní branou k plnému životu s Bohem. Ve křtu jsme osvobozeni od hříchu a stáváme se Božími dětmi.

Přijetí svátosti křtu dospělým člověkem předchází určitá doba příprav, během které uchazeč prohlubuje svou víru a poznává život společenství církve. V případě křtu dítěte je potřebné, aby přípravu absolvovali rodiče.

Pokud vás zajímá více, uvažujete o přijetí svátosti křtu nebo chcete nechat pokřtít své dítě, nebojte se osobně kontaktovat arciděkana P. Jana Uhlíře.

 

 

Zpovídání

Ve svátosti smíření neboli svaté zpovědi svěřujeme do Božích rukou celý svůj život s prosbou o odpuštění našich chyb a vyplnění slabých oblastí našeho duchovního života i mezilidských vztahů Boží láskou. Je to posila v boji proti zlu, které nás ničí.

Kněz je pouze prostředníkem tohoto odpuštění a posily. Je vázán slibem absolutní mlčenlivosti o tom, co se během svátosti smíření dozvěděl.

Svátost smíření lze v našich kostelích přijmout vždy zhruba půl hodiny před večerní mší svatou a také každý první pátek v měsíci od 17 do 18 hodin. V případě potřeby domluvit se individuálně neváhejte kontaktovat některého z kněží.

 

 

Hledání Boha a odpovědí na existenciální otázky

 

Duchovní život bývá připodobňován k cestě, jejíž cíl máme někdy jasně před sebou, jindy je však zahalen v jakési mlze nebo za mnoha překážkami. Život znamená hledání a přináší řadu různých otázek a těžkých rozhodnutí. Ať už člověk věří v Boha, jen tuší, že existuje a možná mu chce něco sdělit, nebo má úplně jinou představu o tom, co nás přesahuje, tyto otázky a hledání odpovědí jsou velmi důležitou součástí zdravého „duchovního životního stylu“.

Naši duchovní jsou připraveni s vámi hovořit, pomoci vám hledat odpovědi, nabídnout duchovní útěchu, vyslechnout vaši kritiku na adresu církve. Pokud máte zájem o takový rozhovor, neváhejte se na ně obrátit a domluvit si schůzku

Prostor pro diskusi a hledání odpovědí nabízí také kurz Alfa, který se v naší farnosti koná každý rok na podzim. Více informací o aktuálním nebo chystaném kurzu najdete zde. (odkaz na stránku Farnost > Aktivity a společenství > Kurz Alfa)

 

 

Duchovní posila nemocných

 

Kněží a další dobrovolníci za farnosti pravidelně docházejí do místní nemocnice (zejména na oddělení LDN), aby podali nemocným svaté přijímání a popovídali si s nimi. Navštěvují také dlouhodobě nemocné a staré lidi, kteří zůstávají doma nebo v domově důchodců. Pokud víte o někom, kdo je nemocný a přál by si návštěvu duchovního, dejte nám prosím vědět.

Zvláštní posilu pak mohou nemocní nebo staří lidé načerpat ve svátosti nemocných. Ta působí zejména jako duchovní povzbuzení a uzdravení duše, Bůh však skrze tuto svátost uzdravuje i tělo, pokud to prospěje spáse duše.

Svátost (neboli pomazání) nemocných lze udělit v kostele při mši i mimo mši svatou, doma, v nemocnici, v domově důchodců, kdekoliv, kde se nemocný nachází a kde k němu může kněz přijít. Pokud chcete přijmout svátost nemocných, s důvěrou se obraťte na některého z duchovních naší farnosti. Můžete také tuto svátost nabídnout svým blízkým a zavolat k nim kněze.

 

 

Křesťanský pohřeb

 

Křesťanský pohřebCírkev chápe pohřeb zesnulého jako službu lásky, jako prokázání úcty a vyjádření naděje na vzkříšení. Pohřeb je zároveň důležitý i pro pozůstalé, kteří se při něm mohou důstojně rozloučit s milovaným člověkem.

Křesťanský pohřeb se skládá z obřadu rozloučení v kostele, průvodu na hřbitov, vysvěcení hrobu a uložení ostatků. Součástí katolického pohřbu může být mše svatá, buď před cestou na hřbitov, anebo po pohřbu (tzv. zádušní mše). Katolický pohřeb se může konat také v krematoriu.

Pokud máte zájem o službu křesťanského pohřbu, s důvěrou se obraťte na některého z místních duchovních. (odkaz na stránku Kontakty > Duchovní správa)

 

 

Zvonění u příležitosti narození dítěte

 

Zvon Jakub Maria, který byl zavěšen do věže farního kostela svatého Jakuba, zvoní při různých příležitostech, slavnostních, smutných i radostných. Jednou z nich je zrození nového života. Pokud hlas zvonu uslyšíte v neděli v 15 hodin, vězte, že v našem společenství vítá dítě, které se narodilo v uplynulém týdnu,

Pokud si přejete, aby zvon přivítal dítě narozené do vaší rodiny, zašlete na e-mail jaroslav.bouska@khfarnost.cz e-mail s následujícími údaji: jméno a příjmení dítěte, obec (město), připojte souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů. E-mail je nutné odeslat do pátečního poledne, aby zvon zvonil následující neděli. 

Jména dětí, jejichž narození zvon ohlašuje, se postupně zveřejňují zde.

Scroll to top