Bohoslužby

Bohoslužby se v kostele konají při svátku Všech svatých
(1. listopadu) a při Vzpomínce na všechny věrné zemřelé
(2. listopadu). 

Aktuální pořad bohoslužeb najdete zde.

Návštěva kostela

V případě zájmu o návštěvu kostela kontaktujte 
Infocentrum u chrámu sv. Barbory na e-mailu info@khfarnost.cz
nebo telefonu 327 515 796.

Fotogalerie

« z 2 »

Historie

První zmínka o kostelíku Všech svatých pochází z roku 1292. V roce 1698 byl zbarokizován v Kutné Hoře usedlým italským stavitelem Giovannim Battistou Spinettim del´Angelo. Jednolodní kostelní stavba je na průčelí opatřena vestavěnou hranolovitou věží se zachovaným raně gotickým portálem. V patře věže spatříme zajímavý pozdně gotický reliéf kamenného poprsí anděla se znakem se zkříženými hornickými šlíglemi (kladívky). Na jižní straně věže ve slepém rámovaném oknu je zasazen gotický kamenný znak horníků. V nikách na průčelí jsou umístěny sochy sv. Rocha a sv. Šebestiána – patronů proti morové nákaze.

Chrámová loď je zaklenuta valenou klenbou. Zděná varhanní kruchta je opatřena kamennou poprsnicí. Zařízení kostela je barokní, na výzdobě se podíleli Bernard Antonín Katterbauer ml. a pravděpodobně i Jan Karel Kovář.

Scroll to top