Kaple Božího těla

Kapli Božího těla si můžete prohlédnout v rámci Základního prohlídkového okruhu chrámu sv. Barbory
přízemí chrámu, empory a kaple Božího těla
nekomentovaná prohlídka

Interiér kaple je vzácným příkladem tzv. krásného slohu z vrcholně gotického období. Do dnešních dní se dochoval v původní, téměř nezměněné podobě.  V kapli se nachází křížová klenba s unikátními svorníky, které nesou zbytky původního dekoru. Další zajímavostí jsou žebra klenby, které přímo navazují na mohutné válcovité sloupy.

Můžete si také objednat tematickou komentovanou prohlídku, 45 minut.
Prohlídka s průvodcem v češtině (nutná rezervace minimálně 14 dní předem) 390 Kč

V případě zájmu o konání svatebního obřadu najdete bližší informace zde.
Pokud máte zájem uspořádat koncert či jinou vhodnou kulturní akci, volejte pro bližší informace zde.

 

OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí - neděle 9 - 18

Změny v otevírací době během září:

4.9. otevřeno 12-18, v kapli se koná svatební obřad

18.9. otevřeno 9-15 a 17.15-18, v kapli se koná svatební obřad

 

 

 

 

VSTUPNÉ ZDARMA
Zakoupením vstupenky do chrámu sv. Barbory přispíváte na zpřístupnění památek kaple Božího těla a kostela Matky Boží Na Náměti.

 

Koupit vstupenky

Historie kaple

Kaple Božího těla stojí v těsné blízkosti chrámu sv. Barbory a je s ním úzce spojena už od počátku své historie. Byla založena jako tzv. karner, dvoupodlažní hřbitovní kaple s kostnicí, pravděpodobně ještě před zahájením stavby sousedního chrámu. Spodní prostor sloužil k pietnímu ukládání kostí, horní podlaží mělo být využíváno jako kaple pro bohoslužby za zemřelé. Není ovšem jisté, zda bylo horní patro této stavby vůbec dokončeno, s postupující výstavbou chrámu sv. Barbory zřejmě ztratilo svůj význam. Spolu s kaplí byl založen hřbitov, který se rozkládal patrně na místě dnešní jezuitské koleje.

V době, kdy v Kutné Hoře působili jezuité, jim kaple sloužila jako oratoř. Po zrušení řádu v roce 1773 začala kaple střídat soukromé majitele a také své využití, sloužila například jako skladiště krupaře Josefa Snížka nebo později jako varhanářská dílna. Kaple těmito provozy přirozeně trpěla, od poloviny 20. století pak nebyla využívána vůbec a postupně chátrala, až se v 90. letech 20. století dostala na seznam sta nejohroženějších památek na světě. Díky spojenému úsilí města a ministerstva kultury proběhla v letech 1997 - 2000 náročná rekonstrukce, která kapli zachránila. V bezprostřední blízkosti nádherného chrámu sv. Barbory tedy dodnes stojí navenek skromná stavba, která ukrývá jednu z mála celistvě dochovaných vrcholně gotických prostor v naší zemi.

« z 8 »

Barborská 685, 284 01 Kutná Hora
+420 327 515 796
+420 775 363 938
e-mail: info@khfarnost.cz

Bc. Kristýna Drahotová, vedoucí turistických služeb
tel.: 603 577 736
e-mail: kristyna.drahotova@khfarnost.cz

Scroll to top