Kontakty

 • tel.: 327 515 796, 775 363 938
 • e-mail: info@khfarnost.cz
 • adresa: Barborská ulice, Kutná Hora
Pravidelná otevírací doba
 • Březen                  soboty a neděle      11:00 - 16:00
 • Duben                   denně                     10:00 - 17:00
 • Květen až září       denně                       9:00 - 18:00
 • Říjen                     denně                      10:00 - 17:00

V zimním období je kaple přístupná na vyžádání v otevírací době Infocentra u chrámu sv. Barbory (v případě zájmu oslovte jeho obsluhu).

Při plánování návštěvy kaple věnujte pozornost aktuálním výjimkám z otevírací doby.

Vstupné

Kaple Božího těla

 • Dospělí                                                               10 Kč
 • Senioři od 65 let a studenti od 15 do 26 let        10 Kč
 • Děti od 6 do 15 let a držitelé průkazu ZTP          10 Kč
 • Děti do 6 let                                                           0 Kč

Prohlídkový okruh chrámu sv. Barbory: přízemí a empory (vnitřní galerie v patře) chrámu, kaple Božího těla

 • Dospělí                                                               120 Kč
 • Senioři od 65 let a studenti od 15 do 26 let         90 Kč
 • Děti od 6 do 15 let a držitelé průkazu ZTP          50 Kč
 • Děti do 6 let                                                           0 Kč

Zvýhodněná trojvstupenka: prohlídkový okruh chrámu sv. Barbory (včetně empor a kaple Božího těla), katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele a kostel Všech svatých (kostnice) v Sedlci

 • Dospělí                                                                220 Kč
 • Senioři od 65 let a studenti od 15 do 26 let         155 Kč
 • Děti od 6 do 15 let a držitelé průkazu ZTP          130 Kč
Další služby
 • Zapůjčení textu o historii kaple (v různých jazycích)      zdarma
 • WC (i bezbariérové) najdete v infocentru v těsné blízkosti chrámu.
 • Kaple Božího těla nedisponuje bezbariérovým opatřením. Děkujeme za pochopení.
 • V případě zájmu o konání svatebního obřadu najdete bližší informace zde.

Pronájem a badatelská činnost

Pokud máte zájem v kapli

 •  uspořádat koncert či jinou vhodnou kulturní akci,
 •  natáčet reportáž, film, rozhlasový nebo televizní pořad,
 •  pořizovat profesionální fotografie,
 •  hledat podklady a inspiraci pro své studium či vědeckou práci,

kontaktujte nás alespoň s dvoutýdenním předstihem:

 • Infocentrum u chrámu sv. Barbory
  tel.: 327 515 796, 775 363 938
  e-mail: info@khfarnost.cz
Fotogalerie

« z 2 »

Péče o památku

V letech 1997 - 2000 prošla kaple Božího těla náročnou rekonstrukcí, kterou zajistilo ve spolupráci s ministerstvem kultury Město Kutná Hora. Za fotografie z průběhu oprav děkujeme Dagmar Fundové z nadace Kutná Hora - památka UNESCO.

« z 9 »

Historie

Kaple Božího těla stojí v těsné blízkosti chrámu sv. Barbory a je s ním úzce spojena už od počátku své historie. Byla založena jako tzv. karner, dvoupodlažní hřbitovní kaple s kostnicí, pravděpodobně ještě před zahájením stavby sousedního chrámu. Spodní prostor sloužil k pietnímu ukládání kostí, horní podlaží mělo být využíváno jako kaple pro bohoslužby za zemřelé. Není ovšem jisté, zda bylo horní patro této stavby vůbec dokončeno, s postupující výstavbou chrámu sv. Barbory zřejmě ztratilo svůj význam. Spolu s kaplí byl založen hřbitov, který se rozkládal patrně na místě dnešní jezuitské koleje.

V době, kdy v Kutné Hoře působili jezuité, jim kaple sloužila jako oratoř. Po zrušení řádu v roce 1773 začala kaple střídat soukromé majitele a také své využití, sloužila například jako skladiště krupaře Josefa Snížka nebo později jako varhanářská dílna. Kaple těmito provozy přirozeně trpěla, od poloviny 20. století pak nebyla využívána vůbec a postupně chátrala, až se v 90. letech 20. století dostala na seznam sta nejohroženějších památek na světě. Díky spojenému úsilí města a ministerstva kultury proběhla v letech 1997 - 2000 náročná rekonstrukce, která kapli zachránila. V bezprostřední blízkosti nádherného chrámu sv. Barbory tedy dodnes stojí navenek skromná stavba, která ukrývá jednu z mála celistvě dochovaných vrcholně gotických prostor v naší zemi.

Scroll to top