tematická komentovaná prohlídka, 45 minut

V těsné blízkosti chrámu svaté Barbory stojí nenápadná kaple Božího těla, která jako by vrůstala do skály nad říčkou Vrchlicí. Od svého počátku je úzce spjata s chrámem, má však i vlastní, svébytné dějiny. Nechte si je vyprávět. Sestupte spolu s průvodcem do nitra tohoto jedinečného gotického prostoru a vyslechněte příběh sahající od doby předbělohorské přes baroko a 19. století až do nedávné minulosti.

Prohlídka s průvodcem v češtině (nutná rezervace minimálně 14 dní předem) 390 Kč

 

 

 

 

 

Scroll to top