Farní knihovna

Knihovna farnosti sv. Jakuba je malým knihovním fondem, jehož základ tvoří zejména tituly současné křesťanské literatury. K půjčování knih je třeba stát se registrovaným čtenářem knihovny (registrace je zdarma). Při první návštěvě knihovny vyplníte přihlášku, získáte registrační číslo a hned si můžete začít půjčovat. Výpůjční doba jsou čtyři týdny, najednou může mít jeden čtenář vypůjčeno maximálně deset titulů.

Výpůjční doba farní knihovny:

neděle cca 8:40 – 8:55, 10:00 – 10:30
po dohodě kdykoli v pracovní době farní kanceláře

Kontakty:

  • Milena Pfaifrová (farní knihovnice) 
    tel.: 602 842 013
  • Jaroslav Bouška (sekretář farní kanceláře)
    tel.: 731 604 607
    e-mail: jaroslav.bouska@khfarnost.cz

 

Seznamy knihovního fondu

 

Knihovní řád

Za vznik farní knihovny patří díky pracovníkům Městské knihovny v Kutné Hoře, kteří k jejímu založení poskytli know-how i technickou podporu. S jejich pomocí byla v srpnu 2013 naše knihovnička zaevidována na ministerstvu kultury jako Knihovna farnosti sv. Jakuba. Ke dni otevření (22. září 2013) jsme nashromáždili něco málo přes sto prvních knížek; některé jsme zakoupili z prostředků farnosti, za jiné vděčíme různým dárcům. Na začátku roku 2017 přibyly do knihovního fondu nové tituly, které knihovna získala jako dary od některých farníků. Pokud bude zájem, budou postupně nakoupeny další, nové knihy.

Scroll to top